Som medlem hos Svensk biblioteksförening kan du gå med i en rad olika expertnätverk. Ett av dessa nätverk är Expertnätverket för bibliotek som har Äppelhyllor. Vi har pratat om nätverket med Anna Fahlbeck, bibliotekarie på Linköpings stadsbibliotek och kontaktperson för nätverket.

Vad är, i korta drag, Äppelhyllor?
– Äppelhyllan är en plats på biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan. På en Äppelhylla hittar du böcker för och om barn med funktionsnedsättning. Böcker som väcker läsglädje, men också ger stöd och inspiration till dig som är vuxen. Där finns också informationsmaterial om olika funktionsnedsättningar för både barn och vuxna. I Äppelhyllan finns medier med teckenspråk, bliss, punktskrift och pictogram. Här finns också taktilt material, talböcker, bok & talbok, skönlitteratur och ren information om olika funktionsnedsättningar. Äppelhyllan är främst för barn med funktionsnedsättning men också för deras anhöriga, pedagoger och andra som möter barnen, också för alla som har nytta av Äppelhyllans medier.

Vilken är den viktigaste frågan ni arbetar med just nu?
– Den viktigaste frågan vi arbetar med är att stötta och peppa varandra i nätverket. Vi ger varandra inspiration, tips och input i det dagliga arbetet och vi utbildar varandra.

Vad innebär det att vara med i expertnätverket?
– Genom nätverksträffarna får vi reda på hur andra arbetar, vi delar med oss av erfarenheter, vi stärker varandra och får en skjuts i arbetet. Att vara med i nätverket och delta på en nätverksträff ger direkt en intern kompetensutveckling, vi lär av varandra!

Varför gick du med i nätverket?
– Jag gick med i nätverket för att jag behövde få mer kunskap, tips, idéer, stöd av andra, se hur andra gör, se hur Äppelhyllor kan se ut och få tips på verksamhet.