Expertnätverket för verksamhetsutvecklande metoder har sedan det bildades 2017 bestämt att det skulle finnas under en tidsbegränsad period. Under hösten kommer nätverket ha en utvärdering om nätverkets framtid.

– Syftet för oss i samordningsgruppen är att undersöka vilka anledningar medlemmarna har haft att gå med i nätverket, hur de upplevt att vara medlemmar och vad de fått med sig i form av till exempel fler yrkeskontakter och ökad kunskap. Syftet är också att undersöka möjligheter till utveckling och förbättringar i nätverkets eventuellt fortsatta verksamhet. Till exempel mötesformer, innehåll, kommunikation mellan träffarna etcetera, säger Anna Åkerberg som kontaktperson för nätverket och sitter i samordningsgruppen.

Själva utvärderingen går ut på att styrgruppen ställer frågor om bland annat värdet av nätverkets e-postlista, om deltagande i nätverksträffar och om upplevelsen att arrangera en nätverksträff till dem som varit med och gjort det samt om tillgången till nätverkets innehåll i Trello som är ett samarbetsverktyg på nätet.

– Det känns roligt och meningsfullt! Vi är väl medvetna om att många av våra medlemmar har begränsad möjlighet att lägga tid på nätverksaktiviteter så vi är både tacksamma för de som ändå prioriterat att svara på enkäten och ställa upp för intervju och glada för den bekräftelse och förslag på förbättringar vi fått in, säger Anna Åkerberg.

Innebär det här att nätverket kan komma att läggas ner?
– Det har vi varit öppna för hela tiden och också ställt en direkt fråga om till medlemmarna i enkäten. Ingen som svarat tycker att nätverket ska läggas ner så det lutar starkt åt en fortsättning i någon form.

Anledningen till utvärderingen är för att veta att den tid och energi styrgruppen och medlemmarna lägger ner används på bästa sätt och för att veta om de kan stödja metodarbetet med verksamhetsutveckling på bibliotek på något annat och bättre sätt.

– Det är viktigt att veta att våra nätverk verkligen är ett relevant stöd till de som är medlemmar. Allas tid är värdefull och vi ska använda den på bästa sätt, säger Anna Åkerberg.