Svensk biblioteksförening har tidigare berättat om bibliotek som har samarbetat med andra aktörer utanför sektorn. Tidigare i år har vi pratat med bibliotek som ingått samarbeten med till exempel idrottsföreningar, danskompani och konserthus.

– I kulturpolitisk forskning generellt ser man att samverkan med andra aktörer har blivit ett allt vanligare sätt att skapa sig relevans och legitimitet inom kulturområdet. Detta har ett begrepp: New public governance, NPG, som överlappar med tidigare förvaltningsregimerna Public adminstration och New public management, NPM. I NPG betonas vikten av samverkan för att lösa komplexa samhällsutmaningar, säger Sofia Lindström Sol som är lektor på bibliotekshögskolan i Borås. Hon forskar om kulturpolitik och intresserar sig för kulturens föreställda samhällsroll.

Lindström Sol har forskat om delaktighetsmålet i lokal kulturpolitik, och har tillsammans med David Ekholm på Linköpings universitet skrivit om kulturens och idrottens föreställda kraft att hjälpa människor i risk för utanförskap, hur man kan förstå den förändrade välfärdsstaten genom kulturpolitiken. Hon har även gjort större studier om kulturens sociala roll och hur det studerats i forskningen.

– Detta skifte kommer som en kritik av New Public Management, NPM, att det med sitt ideal om att offentlig förvaltning ska skötas som privata företag inte passar det offentliga. Samverkan handlar också ofta om att få en verksamhet att gå runt ekonomiskt. Men mest handlar det en större politiskt trend där det offentliga ska fokusera på att hantera risker och konflikter som kommer ur ett alltmer ojämlikt samhälle, säger Lindström Sol.

Hon menar att det är viktigt att förstå när samverkan fungerar och varför, för forskningen ser många gånger att det är svårt och kan leda till konflikter.

– I ett större perspektiv kan det handla om en omförhandling om vissa verksamheters kärnuppdrag. Eller så ser vi en motreaktion där skarpa gränser dras mellan professioner, uppdrag, och syften, säger Lindström Sol.

”Konsten får inte bli ett privilegium”

De bibliotek och deras samarbetspartners vi har pratat med lyfter upp just ett ojämlikt samhälle, de menar att de som inte har råd eller på annat sätt inte kan ta del av olika kulturella eller sportsliga evenemang måste få den möjligheten.

– Konsten får inte bli ett privilegium i en tid med ekonomisk kris, så att låna ut biljetter hoppas jag ska kunna vara en möjlighet för de med knappa resurser, säger Martin Forsberg som är konstnärlig ledare på Norrdans.

Biblioteken i Härnösand och Sundsvall, som är institutionella medlemmar i Svensk biblioteksförening, har ingått ett samarbete med Norrdans som gör det möjligt för besökarna att låna biljetter till en dansföreställning.

Redan för ett år sedan berättade vi att man på biblioteken i Helsingborg kan låna en matchbiljett till fotbollsklubbens hemmamatcher. Samarbetet är till för att erbjuda ungdomar att ta del av den kultur och upplevelser som erbjuds i stadens regi, inklusive matchbiljetter till HIF:s hemmamatcher.

– Samarbetet går ut på att ungdomar under 20 år kan låna matchbiljetter – till HIF:s hemmamatcher – på biblioteken i Helsingborg. Det enda som behövs är att man har ett bibliotekskort. Är man yngre än 10 år måste man ha en vårdnadshavare med sig vid lånet. I varje lån ingår två biljetter så att man kan ta med sig en kompis eller familjemedlem på matchen. Man får självklart också gärna låna en bok medan man är här men det är inget tvång, säger Kristin Österberg som är bibliotekarie på Helsingborgs bibliotek där hon jobbar med medier och system.

Även i norra Sverige har man liknande samarbeten. På till exempel Piteå stadsbibliotek kan du låna årskort till fotbollsklubben Piteå IF:s hemmamatcher.

– Både vi på biblioteket och Piteå IF ser positivt på samarbetet. Vi hoppas båda att vi ska kunna locka nya besökare till våra respektive verksamheter. På biblioteket ser vi gärna att idrottsintresserade personer som normalt inte besöker biblioteket ska hitta oss och ta del av allt det som biblioteket kan erbjuda. Piteå IF arbetar mycket med att finnas på plats med olika aktiviteter i kommunen för att visa upp sin verksamhet och hjälpa till vid olika arrangemang. De vill locka fler personer till sina matcher och vill att personer som inte tidigare besökt dem ska få upp ögonen för fotboll, säger Johan Söderberg, bibliotekschef i Piteå kommun.

Om dessa typer av samarbeten är något som håller på att bli allt vanligare är svårt att avgöra i nuläget, men de vi har pratat med säger att samarbetena välkomnas av inte bara av bibliotekssektorn och kulturlivet utan också av besökarna.

– Inom denna förståelse av vad det offentliga bör leva upp till, nämligen att vara del i lösningen på komplexa sociala problem, blir social innovation och att ”tänka utanför boxen” viktigt, säger Lindström Sol.