2024 års Almapris tilldelas Indigenous Literacy Foundation (ILF). Organisationen erbjuder barn bland Australiens urfolk tillgång till bra litteratur för att öka läsandet och läsförmågan.

– Det känns jättebra och är viktigt för att lyfta allas rätt till språk, både gällande den fantasifulla fritidsläsningen och med läromedel samt att utbilda folk runtomkring för att sprida läsning och litteratur till barn, säger Kristin Andersson, sammankallande Svensk biblioteksförenings nomineringsgrupp för ALMA-priset och barnbibliotekarie på Bibliotek Sundbyberg.

Om organisationen

Organisationen är verksam i 427 olika urfolksamhällen runt om på kontinenten. I sitt läsfrämjande arbete betonar ILF betydelsen av att urfolkens barn kan se sig själva, sin kultur och sitt språk återspeglas i böcker de läser. Indigenous Literacy Foundation (ILF) bildades 2011 med målet att erbjuda barn bland Australiens urfolk tillgång till bra litteratur för att öka läsandet och läsförmågan. En viktig del av läsfrämjandearbetet är samverkan med, och engagemang från lokalsamhället. Genom olika program erbjuder de bokpaket till barn och familjer i urfolksamhällen runt om i Australien och på Torressundöarna, översätter böcker, anordnar högläsning samt stödjer utgivning av barnböcker som skapats i urfolksamhällen.

Med respekt och tillit till varje samhälle och deras olika förutsättningar, traditioner och önskemål, bidrar ILF i samverkan med invånarna till läsglädje, utbildning, skapande av berättelser och till att språk bevaras. Deras innovativa och kreativa verksamhet utgör inte bara en inspiration för läsfrämjande arbete bland urfolk utan också för arbetet med barn i andra samhällsgrupper vars berättelser, språk och erfarenheter inte erkänns av majoritetssamhället.

Juryns motivering

”Med nyfikenhet och respekt arbetar Indigenous Literacy Foundation med läsning och berättande bland barn i de australiensiska urfolken. I tät samverkan med lokala samhällen lyfter de värdet av de egna språken och berättelserna. Genom att sprida böcker och stimulera läsande, berättande och skapande, bygger Indigenous Literacy Foundation läslust, stolthet, självförtroende och en känsla av tillhörighet. Alla barn har rätt till sitt språk och sin historia.”

Foto: Wayne Quilliam.