I förra veckan var delar av föreningens kansli på plats i Almedalen för att hålla seminarier, träffa politiker och föra fram den prioriterade frågan om bemannande skolbibliotek.

Under Almedalsveckans första dag modererade generalsekreterare Karin Linder ett seminarium om folkbibliotekets roll i samhället, ett arrangemang av Högskolan i Borås.

”Krävs kompetens för att behålla trovärdigheten” – artikel i Borås Tidning (nytt fönster)

Under tisdagen arrangerade vi tillsammans med fackförbundet DIK ett seminarium för att lyfta frågan om bemannade skolbibliotek, och presenterade den rapport vi gemensamt tagit fram om vad det faktiskt skulle kosta att bemanna biblioteken. Under onsdagen fokuserade vi fortsatt på skolbiblioteksfrågan, genom flera möten med beslutsfattare.

– Vi träffade politiker från utbildningsutkottet som var mycket pålästa och redan innan mötet hade satt sig in i rapporten. Vi hade bra samtal, och fick förståelse för att om man menar allvar med bemannade skolbibliotek måste man visa det med finansiering, och att Sverige ser olika ut och att det därför behövs olika lösningar. Vi lyfte också behovet av utökade utbildningsplatser och Skolverkets påpekande om en tydligare lag. Vi träffade även Matz Nilsson, Skolledarförbundet och Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen. Också det två mycket bra samtal, säger generalsekreterare Karin Linder.

Svensk biblioteksförening arrangerade också ett seminarium om bibliotekens roll i demokratin, med avstamp i flera av de senaste årens biblioteksdebatter kring medieinköp och programverksamhet. Deltog gjorde bland andra föreningens ordförande Johanna Hansson. Johanna deltog också tidigare under veckan i ett seminarium kring utkastet till en nationell biblioteksstrategi, i arrangemang av Uppsala universitet.

Under veckan besökte vi också många seminarier som berör föreningens frågor, bland annat öppen vetenskap, upphovsrätt, skol- och utbildningsfrågor och demokratifrågor.

– Dagarna i Almedalen var intensiva och mycket givande, och vi fortsätter efter semestrarna och följer upp alla kontakter och nya uppslag, avslutar Karin Linder.

Foto: Frida Anderberg