I mitten av maj kommer hela bibliotekssektorn att samlas i Helsingborg för att delta i Biblioteksdagarna 2019. Det kommer att bli två intensiva dagar med temat kompetens.

Den som kommer att få moderera konferensen är Anders Mildner, som är innehålls- och kommunikationsansvarig på Altitude Meetings. Ett företag som har jobbat väldigt tätt med biblioteksvärlden.

– Det var en självklarhet att ställa upp och vara moderator för Biblioteksdagarna. Jag tycker att biblioteksvärldens framtidsutmaningar är centrala för många av de utmaningar som samhället i stort står inför, säger Anders Mildner.

Han har en bakgrund som journalist och författare och har både modererat och själv drivit en hel del konferenser inom området läsning och läsfrämjande.

– Målet i maj är att vara en bra moderator och underlätta konferensen på bästa möjliga sätt, säger han.

Biblioteksdagarna arrangeras i Helsingborg 15–17 maj. Du kan redan nu anmäla dig till dagarna.

Till anmälan

Foto: Jesper Berg