Under dagens årsmöte i Strasbourg valdes Svensk biblioteksförenings förslag Anders Söderbäck in i styrelsen för den europeiska biblioteksorganisationen EBLIDA. Söderbäck är tidigare styrelsemedlem i Svensk biblioteksförening.

Anders Söderbäck är verksam vid Stockholms universitetsbibliotek och har suttit i Svensk biblioteksförenings styrelse.
– Det ska bli väldigt spännande att få jobba med biblioteksfrågor inom EU och jag ser mycket fram emot att lära känna mina europeiska kollegor i styrelsen, säger Anders Söderbäck.

Till suppleant i EBLIDA:s styrelse valdes Ulrika Domellöf Mattsson, som samtidigt avgick som ordinarie ledamot i samma styrelse.
– Det är roligt att se ett starkt och långvarigt svenskt engagemang för bibliotekens relation till upphovsrätt och européers literacitet. Tack Ulrika för stark insats under de senaste fyra åren och grattis Anders som nu tar över stafettpinnen, kommenterar Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder.

På bilden syns Anders Söderbäck och Ulrika Domellöf Mattsson
Foto: Katarina Wiberg