Svensk biblioteksförenings styrelse har utsett Anders Söderbäck, Stockholms universitetsbibliotek, till ny ordförande för Collijn-prisets jury. Han efterträder Henrik Åslund från Lunds universitetsbibliotek.

– Collijnpriset är ett sätt att uppmärksamma alla de intressanta uppsatser som skrivs inom Biblioteks- och informationsvetenskap, liksom de engagerade och kompetenta studenter som skriver dem. Att välja ut den bästa uppsatsen kommer bli svårt, men det är en utmaning jag ser fram emot, säger Anders Söderbäck.

Collijn-priset delas ut varje år till bästa magister- eller masteruppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap. Collijn-priset instiftades för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Övriga ledamöter i juryn är Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek, Gunnar Sahlin, f.d. riksbibliotekarie, och Lena Landgren, Språk- och litteraturcentrums bibliotek, Lunds universitet.

Sveriges biblioteks utmärkelser

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin