Idag, 17 juni, kom ett pressmeddelande om lagrådsremissen från regeringen som innehåller skrivningar som ska stärka kraven för skolbibliotekens bemanning och verksamhet.

Det är glädjande att regeringen så tydligt vill reglera bemanningen av skolbiblioteken och att det i första hand ska vara personer med bibliotek- och informationsvetenskaplig utbildning. Vi hoppas nu på en rask fortsatt behandling och att riksdagen inom kort får besluta om propositionen, säger Jenny Nilsson utredare på svensk biblioteksförening och sammankallande i Nationella skolbiblioteksgruppen.

En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.

Läs pressmeddelandet om lagrådsremissen här.