Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör i Huddinge kommun, tar plats i valberedningen i Svensk biblioteksförenings styrelse.

Vem är du?
– Jag jobbar som kultur- och fritidsdirektör i Huddinge kommun strax söder om Stockholm. I botten är jag bibliotekarie, och har också jobbat som bibliotekschef i Södertälje och Botkyrka, som kultur- och fritidsdirektör i Botkyrka och som avdelningschef med ansvar för bland annat samverkan på Kungliga biblioteket. Jag har själv suttit i föreningens styrelse i fem års tid, bland annat som förste vice ordförande.

Hur känns det att bli invald i valberedningen?
– Det känns roligt att efter fem år i styrelsen i stället få jobba med styrelsens sammansättning. Jag tror att det är viktigt för styrelsen att hitta balansen mellan en förening som är en opinionskraft med breda omvärldskontakter och att vara ett forum för bibliotekssektorn och dess interna utveckling. Det styrs inte minst av styrelsesammansättningen. Nu har den avgående valberedningen gjort ett stort jobb med att tillsätta många poster, däribland den tunga ordförandeposten, vid årets årsmöte, så kommande års arbete ter sig nog lite annorlunda.

Är det något annat du vill att medlemmarna ska känna till om dig?
– Jag drivs av frågor om bibliotekens samhälleliga roll att bidra till jämlik tillgång till språk, läsning, kultur, samhällsinformation och demokratiskt inflytande.