Svensk biblioteksförenings förste vice ordförande Anja Dahlstedt börjar som avdelningschef för Kungliga bibliotekets fysiska samlingar den 1 juni, och lämnar därmed föreningens styrelse efter årsmötet i maj.

Anja Dahlstedt är idag kultur- och fritidsdirektör i Botkyrka kommun, och var innan dess verksamhetschef för Botkyrka kommuns bibliotek. Hon blev invald i Svensk biblioteksförenings styrelse 2015.

– Efter fem år som styrelseledamot och vice ordförande i Svensk biblioteksförening har jag fått mersmak för att arbeta på den nationella nivån. Det känns därför oerhört spännande att gå in som avdelningschef på KB, och jag tror och hoppas att min kommunala erfarenhet blir ett tillskott som kan utveckla myndigheten i en bra riktning, säger Anja Dahlstedt.

– Det är klokt och bra att KB breddar sin ledning och tar in erfarenhet från folkbiblioteken. Det stärker hela sektorn. Eftersom Anjas nya tjänst innebär att hon lämnar styrelsen i samband med årsmötet, vill jag redan nu tacka henne för fina insatser i styrelsearbetet, säger Svensk biblioteksförenings ordförande Johanna Hansson.

Då Anja Dahlstedt har ett år kvar på sin mandatperiod i vår styrelse kommer hon att ersättas genom fyllnadsval.