Nils, Nisse, Grönlund jobbar som folk- och fängelsebibliotekarie i Mjölby, Östergötland. Han har fått ett resestipendium från föreningen för att åka till Halden fengsel i Norge.

– Anledningen till att jag vill åka dit är ren professionell nyfikenhet och en undran över fängelsebibliotekens roll i det allmänna bibliotekssystemet. Fröet till resan såddes av en f.d. chef på anstalten där jag verkar och ett möte med norska kollegor i Stockholm på en nätverksträff för Svensk biblioteksförenings nätverk för bibliotekarier inom Kriminalvården. Detta frö växte sedan upp till en vacker blomma som får näring av biblioteksutvecklingen i stort och framför allt ”Demokratins skattkammare”, utredningen om nationella riktlinjer för biblioteksverksamheten inom Kriminalvården (som nu tyvärr ligger på is) och den färska, unika internationella jämförande studien ”Books behind bars: The transformative potential of prison libraries” utgiven av UNESCO med Lisa Krolak som redaktör, i samband med IFLA-mötet i Aten, säger Nisse.

Nisse ägnar halva sin tjänst åt biblioteksservicen på Skänningeanstalten där han fysiskt befinner sig två dagar i veckan och den andra halvan på Mjölbys huvudbibliotek. Förutom sedvanliga bibliotekarieuppgifter är han bland annat operatör i ”Bibblan svarar”.

Vad är den viktigaste frågan där tycker du?
– Hur man löser sin uppgift att vara en folkbiblioteksfilial med allt vad det innebär med medieutbud, arrangemang m.m. och samtidigt ett fängelsebibliotek med sina speciella säkerhets- m.fl. utmaningar.

Hur känns det inför resan?
– Fantastiskt. Smolket i glädjebägare är den höga prisnivån i Norge :)

Foto: Privat