Missa inte konferensen Mötesplats Profession – Forskning som äger rum 9–10 november i Borås. Välkommen med din anmälan!

Kom och träffa praktiker och forskare inom biblioteksfältet, och ta tillvara detta tillfälle för kreativa och utvecklande möten där erfarenhetsutbytet står i centrum. Målgruppen är anställda inom alla bibliotekstyper, forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap och närliggande områden, samt bibliotekariestudenter. Passa även på att fira Bibliotekshögskolan och biblioteket på Högskolan i Borås, som firar 50 år under konferensen, den 10 november!

– Mötesplats Profession – Forskning är ett unikt evenemang där bibliotekssektorns och forskningens intressen möts. Vi har ju mängder att lära om och av varandra. Nu ser vi fram emot att träffas ”på riktigt” igen, den här gången på Högskolan i Borås, säger Jenny Lindberg, medarrangör och universitetslektor vid Högskolan i Borås.

Ett detaljerat program kommer att publiceras senare i höst, men redan nu kan vi presentera de två huvudtalare som kommer att delta i konferensen. Cecilia Andersson, forskare och lärare i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, kommer bland annat att berätta om sin forskning om hur ungdomar använder sig av sökmotorer i vardagen och även deras syn på sökmotorer. Vår andra huvudtalare är Pelle Snickars, professor i digitala kulturer vid Lunds universitet, som bland annat kommer att lyfta vilken roll musiken har på folkbiblioteken idag.

Under konferensens två dagar kommer även sammanlagt 18 stycken papers att presenteras. Under första dagen presenteras papers under följande tema: professionsutveckling, bibliotekarie i forskning samt demokrati och representation. Under den andra dagen presenteras papers under dessa teman: läsning för alla, bibliotek för barn och unga samt biblioteksutveckling. Sista anmälningsdag är 19 oktober.

Läs mer och anmäl dig här!