Nu är anmälan öppen till Mötesplats Profession – Forskning 22–23 oktober. Välkommen med din anmälan!

22–23 oktober arrangerar vi, tillsammans med Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Borås, konferensen Mötesplats Profession – Forskning. Kom och träffa praktiker och forskare inom biblioteksfältet, och ta tillvara detta tillfälle för kreativa och utvecklande möten där erfarenhetsutbytet står i centrum. Målgruppen är anställda inom alla bibliotekstyper, forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap och närliggande områden, samt bibliotekariestudenter.

– Vi hoppas på stor uppslutning från hela bibliotekssektorn. Vi har fått in så många bra förslag på papers till konferensen, och med bra spridning på ämnen, och arbetar just nu med att gå igenom dem, säger Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingssekreterare på föreningen och del i konferensens programkommitté.

Ett detaljerat program kommer att publiceras i september, men redan nu kan vi presentera de två huvudtalare som också kommer att delta:
Åse Hedemark, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, kommer för första gången att presentera forskningsprojektet Unga berättar, som hon genomfört tillsammans med Svensk biblioteksförening.
Medverkar som talare gör också Ola Agevall, professor vid Linnéuniversitetet.

I programmet finns också ett panelsamtal om möjligheterna som kontakten mellan forskning, profession och utbildning ger.
Medverkande:
Jenny Lindberg, Högskolan i Borås
Olof Sundin, Lunds universitet
Catta Torhell, Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet
Malin Ögland, Högskolan i Borås

Om konferensen och anmälan