Anna Lundqvist Nilson, kultursamordnare i Svedala kommun, är ny juryledamot för vårt barnrättspris Elefanten som delas ut i november.

Hur känns det att vara med i juryn för barnrättsutmärkelsen Elefanten?
– Det känns som ett ärofyllt uppdrag. Spännande, lärorikt och viktigt!

Vad är viktigast för dig när du ska utse en vinnare?
– För mig betyder artikel 31 mycket, att alla barn ska få delta fritt i det kulturella och konstnärliga livet och artikel 13 som handlar om att alla barn ska få göra sin röst hörd, med flera olika uttryck. För detta är biblioteken en självklar och oerhört viktig arena. Men även att det inte bara är barnbibliotekarier som axlar uppdraget att upprätthålla barnkonventionen på biblioteken, det är en folkrättslig fråga där vi alla som arbetar i bibliotekssektorn har ett ansvar.

Vad hoppas du kunna tillföra?
– Jag har under flera år arbetat med både kultur- och biblioteksverksamhet, ofta i kombination. Så jag hoppas kunna tillföra ett brett perspektiv på hur biblioteken kan verka för barnkonventionen, både i och utanför bibliotekslokalen. Efter att ha arbetat som barnbibliotekarie i elva år har jag också ett stort engagemang för just barnens rättigheter.

Foto: Niklas Michin Aristoy.