Anna Rosling Rönnlund, medgrundare till stiftelsen Gapminder, arbetar konstant med att sprida en världssyn baserad på fakta, och motarbeta förutfattade meningar. 16 maj föreläser hon på Biblioteksdagarna, och inför detta bad vi om en kort intervju.

Vilka är de vanligaste förutfattade meningarna vi i Sverige har om omvärlden?
– De tre megamissförstånd vi alltid försöker motverka är:

”Allt blir sämre” – tittar man på officiell data ser man att väldigt mycket faktiskt blir bättre. Bra är inte detsamma som bättre.

”Det finns ett stort gap mellan fattiga och rika” – majoriteten är ofta i mitten, men vi tittar nästan alltid bara på extremer. Kom ihåg att de flesta är nånstans mittemellan.

”Befolkningen bara ökar” – ja, befolkningen ökar. Men, år 2100 kommer befolkningen troligen att stanna av på någonstans runt 11 miljarder.

Vad är det viktigaste du önskar att Biblioteksdagarnas deltagare tar med sig från din föreläsning?
– Var ödmjuk och nyfiken! Det är bara då vi kan lära oss nytt och lära om. Vi har testat 12 000 personer i 14 länder i vårt kunskapstest på 12 frågor om världen och bara 10% fick bättre resultat än slumpen! 15% fick 0 (!) rätt, en schimpans skulle ha fått 4 rätt genom att bara gissa, utan att kunna läsa!

Vilka aktuella frågor ser du som de allra viktigaste för människor att verkligen ta reda på fakta kring just nu?
– Se sammanhangen. Långsamma trender och globala proportioner. Även om något verkar förskräckligt på nyheterna idag: kolla om det var bättre eller värre förut? Och jämför helst med hur samma fenomen ser ut på andra platser; mer eller mindre?

Anna Rosling Rönnlund föreläser under Biblioteksdagarna onsdag 16 maj kl 10.30.

Anmälan Biblioteksdagarna