Annica Thorell, informationsspecialist på Specialpedagogiska skolmyndigheten, är ny juryledamot för vårt barnrättspris Elefanten som delas ut i november.

Hur känns det att vara med i juryn för Elefanten?
– Tack, det känns jätteroligt och spännande att få vara en del av juryarbetet!

Vad är viktigast för dig när du ska utse en vinnare?
– Det viktigaste för mig när jag ska utse en vinnare är att värna om alla barns rätt till delaktighet. Jag vill också uppmuntra till att barn inkluderas och själva får möjlighet att påverka utformningen av sina egna sammanhang.

Vad hoppas du kunna tillföra?
– Jag har ingen erfarenhet av juryarbete sen tidigare, men jag hoppas att jag kan bidra till ett breddat perspektiv.