Välkommen Annika Eriksson, som är ny ordförande för regionförening Västerbotten. Annika Eriksson är bibliotekarie och har sedan 2019 en projektledartjänst för ett delprojekt inom Umeå kommuns Stärkta bibliotek.

– Det känns bara bra. Jag har suttit i regionstyrelsen för flera år sedan som ledamot och det känns roligt att vara med igen, säger Annika.

Annika Eriksson jobbar just nu heltid med projektet Stärkta bibliotek som handlar om ökad digital delaktighet hos kommunens invånare.

– Jag hoppas att vi kan vara en levande förening som tar tillvara medlemmarnas intressen och ordnar aktiviteter som är till både nytta och nöje för medlemmarna.

Innan pandemin var en studieresa till Helsingfors planerad och det är något som Annika hoppas de kan sätta i verket så snart pandemin är över och det tillåts att resa.

–Västerbotten är en geografiskt stor region med 14 kommuner, så en utmaning är att alla medlemmar i hela länet ska kunna känna sig delaktiga och ha möjlighet att delta i aktiviteter. Här ser jag möjligheter i att vi lärt oss mycket om digitala arrangemang under pandemin. Ordnar vi föreläsningar, vilket vi hoppas att vi kan ha irl snart, så kommer vi nog att tänka en kombination av live och streamat arrangemang för att fler ska kunna ta del av det oberoende av var de befinner sig geografiskt.