Nu kan du som är medlem söka Svensk biblioteksförenings stipendium för internationellt engagemang inom organisationer som IFLA, Eblida, IASL eller Liber.

Du som har ett uppdrag inom dessa organisationer och behöver ett stipendium för att möjliggöra medverkan vid ”midyear meetings” eller liknande kan söka upp till 10.000 kronor.

Alla medlemmar, enskild medlem eller anställd hos institutionell medlem i Svensk biblioteksförening, kan söka stipendium som täcker en del av kostnaden för att delta i arbetsträffar och konferenser där du har ett uppdrag.

Kriterium för att söka är att den sökande aktivt deltar i Svensk biblioteksförenings och IFLA:s eller liknande biblioteksorganisationers arbete, och inte kan få kostnaderna för deltagande i konferensen täckta på annat sätt.

Du kan ansöka om ett stipendium på upp till 10.000 kronor.

Sista ansökningsdag för stipendium från föreningen är 14 juni 2024 och du får besked senast 19 juni.

Välkommen med din ansökan!

Till ansökan