Per Wisselgren, Umeå universitet, beviljades 2016 forskningsinitierande stöd från föreningen för sitt projekt ”Bibliotekskonsulenterna och det svenska bibliotekssystemets formering”. Nu har Wisselgren beviljats ytterligare medel för projektet genom Anton Nyströms stipendium.

Med stipendiet ska Wisselgren genomföra en studie om Greta Linder och hennes roll och betydelse för bibliotekskonsulentsväsendet.
– Jag är förstås oerhört tacksam för Nyströmstipendiet, inte minst eftersom det erbjuder en möjlighet att följa upp den inventerande förstudie som jag påbörjade med det forskningsinitierande stödet från Svensk biblioteksförening, säger Wisselgren.

Foto: Umeå universitet

Syftet med den planerade studien är att närmare analysera Greta Linders arbete vid bibliotekskonsulenterna och därmed även belysa några av det svenska biblioteksväsendets underbeforskade genusaspekter. Studien kommer slutföras under 2018 och är tänkt att resultera i en uppsats med arbetsrubriken ”Greta Linder, bibliotekskonsulenterna och det svenska folkbibliotekets genushistoria 1913-1954”.

Anton Nyströms stipendium delas ut av Stockholms Arbetareinstitutsförening, som stöd för forskning kring folkbildningsarbete i Sverige. Bland tidigare stipendiater finns två andra forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, universitetslektor Åse Hedemark och professor Kerstin Rydbeck, båda från Uppsala universitet.