Under Digitalidag den 13 oktober, en kampanj för att få fler att ta del av den digitala utveckligen, ställer sig Enköpings bibliotek frågan om Chat GPT är bättre än en bibliotekarie.

Vi har pratat med Conny Odengrund, bibliotekarie på Enköpings bibliotek och medlem i Svensk biblioteksförening. Han håller i evenemanget ”Är Chat GPT bättre än en bibliotekarie?”.

I evenemanget får besökare ställa en fråga till Chat GPT och sedan samma fråga till en bibliotekarie för att därefter se vem som ger bäst svar. Vilket är syftet med jämförelsen?
– Artificiell intelligens, AI, och inte minst Chat GPT är begrepp som vi stöter på lite överallt men de flesta av våra besökare har aldrig provat och vet egentligen inte vad det är. Biblioteken har ju ett uppdrag att både verka för bildning och digitalisering av samhället. Att göra en sådan här grej är naturlig i förhållande till vårt uppdrag. Sedan är det givetvis även lite av en gimmick, något vi kan göra rätt enkelt och som kan leda till intressanta samtal, säger Odengrund.

Vad hoppas ni på att besökarna tar med sig från evenemanget?
– Att man vet lite mer om vad AI är och att man känner att man hänger med. Vägen från digitalt utanförskap till digitalt innanförskap består av många små steg och det här kan vara ett sätt, svarar Odengrund.

Digitalidag har syftet att få fler att vara en del av den digitala utvecklingen. Hur kan biblioteken arbeta med detta?
– Vi har provat en mängd olika metoder för att nå ut genom åren, men det vi ständigt återkommer till är dels digital första hjälpen, det vill säga att ge besökarna möjlighet att slå sig ned med en bibliotekarie som lägger tid på att hjälpa just dig med ditt problem. Dels den där hjälpen vi ger varje dag utan att vi ens reflekterar över det, som en del av vårt dagliga arbete i en informationsdisk. Det kan vara allt ifrån att hjälpa till med utskrifter till att förklara hur Arkiv Digital fungerar. Det är väldigt få som vill gå en kurs, det är många som vill lösa ett problem och genom att hjälpa dem att lösa deras problem och samtidigt förklara hur man gör minskar vi det digitala utanförskapet bit för bit, berättar Odengren.

Hur tror du att användningen av AI kan implementeras i bibliotekens dagliga arbete framöver?
– Enklare frågor går säkert att flytta över till AI-drivna tjänster. Men vi ser från våra egna försök att det kan vara si och så med kvaliteten på de svar som Chat GPT ger. Tjänsten verkar ha svårt att bedöma tillförlitligheten i de texter den utgår ifrån, hur den utvecklingen ser ut kommer att bli intressant att följa. Det finns däremot en annan aspekt av bibliotek som AI aldrig kan ersätta och det är den mänskliga kontakten. Biblioteken som fysisk mötesplats kan inte ersättas av AI, säger Odengren.