Fri tillgång till vetenskaplig information har varit en prioriterad fråga inom forskningsvärlden under en lång tid. Mängden fritt tillgängliga forskningsresultat och forskningsdata har ökat de senaste åren.

Syftet med att forskningsinformationen ska vara fri är att alla ska kunna ta del av och återanvända den, oavsett om man är forskare, skolelev, journalist, entreprenör, arbetar inom offentlig förvaltning  eller intresserad allmänhet.

Svensk biblioteksförening ska genomföra en förstudie med syfte att undersöka hur folk- och skolbibliotek kan spela en roll som förmedlare och facilitator för kommunikation av vetenskapliga resultat och data till allmänhet och skolelever. Vi ser idag möjliga behov av att använda sig av forskningsinformation inom exempelvis skola, vuxenutbildning, verksamhetsutveckling, när en ska starta företag eller när en söker sjukdomsinformation.

Vi vill undersöka följande frågeställningar:
  • Hur ser det ut i dagsläget, stämmer våra antaganden? I så fall, hur tillmötesgår man behoven hos användarna idag?
  • Vilka möjligheter finns i bibliotekens verksamheter, idag och på ett par års sikt?
  • Hur ser kompetensbehovet bland bibliotekarier ut för att kunna kommunicera vetenskaplig forskning?
Vill du vara med? 

Vi söker följande kompetenser till en referensgrupp till förstudien:

  • Skolbibliotekarie på gymnasieskola
  • Folkbibliotekarie som arbetar med målgrupp ungdomar och vuxna
  • Folkbibliotekarie målgrupp företagsservice och/eller vuxenutbildning
  • Forskningsbibliotekarie med inriktning på forskningskommunikation/tillgängliggörande

Tidsplan
Förstudien sker under 2019. Referensgruppen beräknas ha fyra möten under året (varav tre digitalt). Uppstartsmöte föreslås äga rum på föreningens kansli i Stockholm. Efter förstudien upplöses referensgruppen.

Intresseanmälan
Om du är intresserad av att arbeta med förstudien ska du anmäla detta till katarina.wiberg@svbib.se senast 12 april. Vi vill att du skriver en motivering om varför just du bör vara med i referensgruppen, samt kort om hur du tänker förankra förstudiens arbete i din arbetsgrupp/på din arbetsplats.