Nu har arbetet med den interna strukturen börjat på riktigt. Referensgruppen har haft sitt första möte där även projektgruppen från föreningen närvarade.

Under mötet diskuterade gruppen bland annat medlemskapet – vilken typ av förening är vi? Och spånade kring vad som uppskattas med föreningen samt vad som är problematiskt.

– Det var en bra uppstart med många tankar. Jag ställer mig positivt till arbetet och tycker det kommer i rätt tid, säger Tore Torngren som är kontaktperson för expertnätverket för verksamhetsutvecklande metoder på föreningen.

Under mötet, som pågick under en hel dag, fick referensgruppen också i uppdrag att identifiera fortsatta arbetsinsatser samt jobba vidare med underlag de fått från styrelsen. Som vi tidigare berättat är syftet till arbetet att hitta en struktur och en organisation för föreningen som skapar förutsättningar att bedriva den verksamhet som ändamålsparagrafen pekar på samtidigt som antalet medlemmar ökar och medlemsnyttan tydliggörs.

– Innan mötet kändes arbetet otroligt stort men efter mötet känns det mer greppbart. Det är bra att det görs, det behövs förnyas, säger Caroline Asserlund som är studentmedlem.

Nu väntar ett arbete med att starta en medlemsundersökning som ska gå ut till alla medlemmar. Nästa gång referensgruppen möts är i början på oktober.

Här kan du läsa mer om arbetet med den interna strukturen