Emil Alstermark och Claes Vallgren, som tillsammans med två andra kollegor utgör projektgruppen Gävlit (Gävle litteraturfestival), har fått Svensk biblioteksförenings resestipendium för att åka till litteraturfestivalen Louisiana Literature, Malmö stadsbibliotek samt Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn.

– Samma dag som stipendiet blev tilldelat oss satte vi oss ner för att boka resor och boende. Självklart med stort intresse och pirr i magen. Det blir verkligen av! Arbetsgivare och kollegor har kommit med glada tillrop och kontakten med personer på våra resmål känns jättebra. Vi båda är väldigt engagerade i Gävle biblioteks programverksamhet. Vi har ett stabilt program året runt, där vi ibland djupdyker ner i teman och projekt. Som största projekt måste vi nämna Gävle biblioteks litteraturfestival Gävlit som arrangeras i november för tredje gången i ordningen. Festivalen arrangeras med stöd från bland annat Kulturrådet och Region Gävleborg men Gävle kommun/bibliotek är huvudarrangör och vi ingår i en projektgrupp om totalt fyra personer (alla från Gävle bibliotek). Fokus på vår festival är såklart litteratursamtalen, men lika viktigt är det att festivalen är underhållande. Det lyckas vi med, mycket tack vare den variation, det husband (tre musiker!) och gästartister som finns på scenen. Två dagar vigs åt litteratur och kultur för unga vuxna och vuxna, medan en dag, kallad SmåGävlit, är helt hållet toll för barn- och familjer. Läs gärna mer om vår festival på www.gavle.se/gavlit eller följ oss på Instagram: www.instagram.com/gavle_litteraturfest

Varför vill ni åka till litteraturfestivalen Louisiana Literature, Malmö stadsbibliotek samt Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn?
– Vårt primära mål är otvivelaktigt litteraturfestivalen i Louisiana. En riktig juvel bland övriga festivaler och det faktum att det arrangeras på Louisiana Museum of Modern Art gör ju dragningskraften ännu starkare. Claes har länge haft ögonen åt deras håll, och med tanke på att vi (ihop med två andra kollegor) utgör projektgruppen för vår egen festival – Gävlit (Gävle litteraturfestival) kändes resmålet än mer givet. Gävlit är i relation till Louisana litteraturfestival en helt klart mindre festival, men med stora ambitioner. Vi står inför vårt tredje arrangemang på lika många år och försöker hitta nya ingångar, nya kontakter och ny inspiration. Vad kan vi ta med oss från festivalen upp till södra Norrland? Finns det möjligheter till utbyte av erfarenheter direkt från arrangörerna? Samma ingång gäller även besöken i både Malmö och Köpenhamn.

Gävle stadsbibliotek, där de båda jobbar, Claes som bibliotekarie, programansvarig och i projektet för Gävlit, och Emil som producent, tekniker och Gävlit-kommunikatör, står inför en stor förändring. Just nu befinner de sig i tillfälliga lokaler inför inflyttning till Agnes kulturhus. Kulturhuset som byggs just nu kommer att inrymma stadsbibliotek, konsthall, biograf och mycket mer.

– Vi kommer att fortsätta jobba med programverksamhet, samordning och samarbete mellan flera organisationer och föreningar. Just därför känns det viktigt att omvärldsbevaka och skapa nya kontakter på andra kulturhus/stadsbibliotek som redan är etablerade.

Vad hoppas ni på att få ut av er resa?
– Vi har redan etablerat en fin kontakt med litteraturfestivalen och programansvarig i Malmö. Så halva jobbet är redan gjort. Väl på plats kommer vi att kunna presentera oss och ställa våra frågor kring deras verksamhet, förutsättningar och samarbeten. Besöken på biblioteken är av det kortare slagen, så här blir fokus på att etablera en stabil kontakt. Väl på plats i Louisiana kommer vi att insupa atmosfär, lyssna på massor av litteratursamtal, spana in festivalens kommunikation på plats och i sociala medier samt förhoppningsvis få en bra summering via mejl efter genomförandet.

Foto: Maria G. Nilsson.