Årets barnrättsutmärkelse Elefanten 2020 går till Malene Jensen och Sanna Barsk vid Kiruna bibliotek. De får priset för det sätt de involverat barn inför flytten av Kirunas stadsbibliotek.

Malene Jensen (till höger i bild) och Sanna Barsk (till vänster), barnbibliotekarier vid Kiruna bibliotek, sökte under våren 2019 pengar från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek för att genomföra en användarbehovsundersökning inför flytten till ett nytt bibliotek. Med hjälp av barn och unga i tre huvudsakliga målgrupper, 0–6 år, 7–12 år samt 13–18 år, har de kartlagt vad Kirunas barn och unga önskar sig av sitt bibliotek. Deras resultat finns att läsa om i rapporten ”Kostar inte dom mycket?” (pdf)

Juryns motivering:
”Årets barnrättsutmärkelse Elefanten tilldelas år 2020 Malene Jensen och Sanna Barsk, vid Kiruna bibliotek, för ett systematiskt utvecklingsarbete som tillvaratar barns kunskaper, åsikter, behov och önskningar.  Malene och Sanna har arbetat medvetet utifrån artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter som säger att alla beslut ska tas med hänsyn till barns bästa samt artikel 12, som fastslår att barn har rätt att uttrycka sin åsikt och höras i alla frågor som rör barnen. I samband med flytten av huvudbiblioteket i Kiruna har Malene och Sanne arbetat för att göra barn delaktiga i planeringen av det nya biblioteket. Genom åldersanpassade kreativa och tillgängliga metoder för konsultation har barnen fått möjlighet att vara medskapare av ett manifest och en vision med sikte på att bli ”Sveriges bästa barnbibliotek”. Malene och Sanna har skrivit en rapport som gör att deras erfarenheter också kan få spridning och inspirera andra bibliotek i andra delar av landet att göra skillnad i barn och ungas liv.”

Stort grattis till Årets barnrättsutmärkelse Elefanten! Ni är ju dessutom de allra första som vinner det här priset.
Malene: Jag visste inte att vi var nominerade, så jag blev väldigt överraskad och glad!

Sanna: Malene kom till mig och sa ”vi har vunnit ett pris!”, och jag sa ”har vi tävlat i nåt?” (skratt). Det känns stort. Det är en väldigt fin utmärkelse, så det känns speciellt, helt klart!

Ni har verkligen tagit in barnen i arbetet med det nya stadsbiblioteket i Kiruna. Är det något barnen lyft fram som har förvånat er?
Malene: Barnen har lyft fram en del saker som vi vuxna kanske inte skulle ha tänkt. Vi höll bland annat en workshop där barnen fick skapa sina egna faktabokshyllor, vilket gav oss många bra idéer. Alla grupper som gjorde workshopen hade med ”fakta” som en kategori, vilket ju är lite lustigt eftersom allt i faktabokshyllan är fakta. Men de menade specifikt kortfattade faktaböcker, typ Guinness rekordbok, 100 fakta om… och så vidare.

Vilken kunskap upplever ni att vuxna som arbetar med barn har om barnrättskonventionen?
Sanna: Det är svårt att säga generellt, men jag tror att det är väldigt styrt av individens eget intresse. Alla barnbibliotekarier jag har jobbat med har haft ett starkt engagemang i frågan. Men sedan barnrättskonventionen blev lag så har det pratats väldigt mycket mer om det.

Nu har flytten av Kiruna bibliotek blivit framskjuten med nästan två år. Hur påverkar det ert arbete?
Sanna: Det var förstås jättetråkigt för oss att det flyttades fram. Vi hade velat bjuda in klasserna som deltagit i arbetet när det fortfarande var färskt i deras minne. Men nu när vi landat i det så känns det bättre och bättre. Det är ju lite skönt att inte flytta mitt i pandemin. Vi har också sökt mer pengar från Stärkta bibliotek för att börja skapa förändringar redan nu. Vi ska bland annat göra en skaparhörna och köpa in massor med pysselmaterial, men också teknik för att jobba med film, skyltning och nya möbler.

Malene: I projektet delade vi in barnen i tre åldersgrupper, och några grejer från varje åldersgrupp kommer vi att kunna konkretisera redan här på det befintliga biblioteket.

Sanna: Precis, till exempel har vi redan gjort om hela uppställningen på ungdomsavdelningen efter deras egna idéer.

Vad hoppas ni på allra mest med det nya barnbiblioteket i Kiruna?
Malene: Vi hoppas att barn och ungdomar ska hitta dit, och att vi ska kunna fortsätta jobba på ett inkluderande sätt. Det blir ju väldigt speciellt eftersom man river gamla centrum och bygger ett helt nytt. En del av våra gamla besökare kommer få långt till det nya biblioteket, men vi kommer också att få nya besökare som kommer ha närmre. Generellt hoppas jag på att vi får till olika miljöer och rum för de olika åldrarna, och en riktigt bra och relevant verksamhet.

Sanna: Vi hoppas väldigt mycket på att vi kan få till ett bibliotek och ett arbetssätt som gör att det händer saker på biblioteket, så man inte bara går dit för att låna böcker. Vi vill ha ett stort och varierat programutbud, större än vad vi har idag. Vi vill också fortsätta att ha med barnens synpunkter i vardagen, vi vill ju helst att de alltid ska vara medskapande. Barns rättigheter är jätteviktigt, och en så central del av vad vi vill göra. Vi har en vision av vad vi vill att barnverksamheten ska vara: för barn, på barns villkor. Därför känns det jätteroligt med det här priset.

Prisceremonin kommer att sändas digitalt den 12 november.