Svensk biblioteksförenings Årets barnrättsutmärkelse Elefanten tilldelas år 2023 TioTretton. De får priset bland annat för sitt unika, inkluderande och kompromisslösa arbete med och för barn tio till tretton år.

– Det känns otroligt kul! Vi är så glada och stolta och kan inte vänta tills vi får fira med barnen på TioTretton. Tårtor kommer att tillverkas tillsammans!

Juryn skriver i sin motivering ”Barnrättsutmärkelsen Elefanten år 2023 tilldelas TioTretton för sitt unika, inkluderande och kompromisslösa arbete med och för barn tio till tretton år.” Kan ni berätta lite om ert arbete?
– Sedan vi öppnade har det viktigaste för oss varit att alltid prioritera det som är bäst för barnen som besöker oss. Inte vad som är enklast för personalen eller smidigast för barnens vuxna. Vi ska anpassa biblioteket efter barnen och inte försöka anpassa barnen efter biblioteket. Att så många barn väljer att komma till oss på sin fritid är ett förtroende och vårt jobb är att förvalta det. Att prioritera en grupp innebär ju också att en annan grupp, i detta fallet vuxna, behöver kliva tillbaka och acceptera att de inte längre har tillgång till allt. Då kan det såklart gnissla ibland men det är något vi är vana vid och nu har vi 13 års erfarenhet att luta oss mot. Så vi var väldigt överens i arbetsgruppen, att bli beskrivna som kompromisslösa när det gäller barns rättigheter är nog den finaste komplimang vi kan tänka oss.

Vad är det viktigaste i ert arbete?
– Vårt uppdrag är ju att vara ett bibliotek för barn mellan 10-13 år. Det viktigaste för oss är att barnen som kommer till oss ska få det besök som de behöver just den dagen. Det kan vara att låna 50 böcker, göra ett armband eller ta en tupplur. Vi jobbar för att de ska känna att TioTretton är deras plats där de bestämmer över sin tid. Vi bemannar med alltid minst två personer och pysslar inte med administrativa saker när vi är i bibblan utan finns där för att ge barnen så mycket tid som de vill ha. Ett citat vi gillar som en besökare sagt till sin vuxen är: ”Personalen är så bra på det stället för de pratar när man vill att dem ska prata och när man inte vill det så håller de käften”.

Vi ser också att det är viktigt att ta barnens parti i debatter kring bibliotek och läsning. Det är svårt för barnen att någonsin göra rätt. Om de inte läser så är det fel, om de läser så läser de fel saker och om de läser på engelska så borde de läsa på svenska. Om barnen inte kommer till biblioteket på fritiden så har de inte förstått hur bra biblioteket är och så vidare. Vi som arbetar med barn behöver äga vårt ansvar och om barnen väljer att inte besöka oss eller läsa böckerna vi erbjuder då är det vi som behöver förändra hur vi jobbar. Vi kan heller inte nog understryka vikten av vuxengränsen. Vi skulle aldrig kunna bedriva den verksamhet vi gör om vuxna fick komma in på TioTretton.

Vad betyder det här priset för er?
– Det är en otrolig uppmuntran i vårt fortsatta arbete och vi hoppas att det ska inspirera fler bibliotek att rumsligt och resursmässigt prioritera vår målgrupp. Det är en åldersgrupp som ofta finns med i programverksamheten men sällan får en egen avdelning i biblioteket. Vi hoppas att priset ska sporra fler att ge tio- till trettonåringarna en egen, trygg, permanent plats på biblioteket. Den behöver inte vara stor men den behöver finnas.

Hur ser framtiden ut?
– Det vet vi inte. Samhället förändras, barnens vardag och verklighet förändras och då ska vi också ständigt utvecklas för att möta dem i det och fortsätta att kompromisslöst stå på deras sida.

Juryns motivering:
Barnrättsutmärkelsen Elefanten år 2023 tilldelas TioTretton för sitt unika, inkluderande och kompromisslösa arbete med och för barn tio till tretton år. Verksamheten TioTretton möjliggör en fristad och ett eget rum för barnen där de kan utforska, delta i och bidra till det kulturella livet utan krav från vuxna. I en läsfrämjande och kreativ oas skapas en trygghet för barnen att uttrycka sig och ta del av litteratur och information helt på sina egna villkor. Personalen på TioTretton är förebilder i biblioteksvärlden och delar generöst med sig av sitt arbetssätt för att barn i hela landet ska bli mer delaktiga i biblioteks- och kulturlivet.