I årets första nummer av Biblioteksbladet, som också kallas Numret om öppen tillgång, skriver BBL om att vetenskapliga tidskrifter gör rekordvinster medan kostnaderna rusar hos bibliotek och lärosäten.

Journalisten Jonas Malmborg har skrivit reportaget om de vetenskapliga förlagen. Han fördjupar sig in i hur de vetenskapliga tidskrifterna har blivit finansvärldens säkraste pengamaskiner. Thord Eriksson, chefredaktör för Biblioteksbladet, har pratat med Wilhelm Widmark, överbibliotekarie vid Stockholms universitet, och Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet, som har förhandlat fram ett nytt avtal med förlaget Elsevier.

Journalisten Karin Persson skriver om verktyget Think Check Submit, som ska få forskare att låta bli att publicera sig i oseriösa sammanhang. Gustaf Nelhans, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

Här kan du läsa numret som e-tidning (pdf).