Föreningens julgåva på 10 000 kronor går till Musikhjälpen, i år med temat ”Alla har rätt att funka olika”. De insamlade medlen ska gå till den 1 miljard människor världen över som lever med en funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning är en prioriterad målgrupp för hela det allmänna biblioteksväsendet, och för Svensk biblioteksförening.

– Biblioteken i Sverige bidrar till att barn med funktionsnedsättningar får läsa på det sätt som passar dem. Det är en mänsklig rättighet, men tyvärr inte en självklarhet i alla länder. Precis som Musikhjälpen skriver inför årets satsning har personer med funktionsnedsättningar sämre tillgång till vård, stöd och utbildning. Där kan man även lägga till möjlighet att läsa på det sätt man vill. Alla har rätt att funka – och läsa – olika! säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Insamlingseventet Musikhjälpen är ett samarbete mellan P3 Sveriges Radio, Sveriges Television och Radiohjälpen, och direktsänds i P3 och SVT Play. Årets upplaga arrangeras i Lund 10–16 december och leds av artisten Daniel Adams-Ray, skådespelaren William Spetz och P3-profilen Farah Abadi.

Hur vi arbetar med frågan

I bibliotekslagens 4 § står: ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.” Svensk biblioteksförening opinionsbildar för att biblioteken ska kunna leva upp till detta, och stärker våra medlemmar i arbetet med dessa frågor. Ett av våra expertnätverk arbetar med folkbibliotekens verksamhet för barn med funktionsnedsättning och de vuxna kring barnen. Och för bibliotekarier vid universitetsbibliotek finns ett nystartat expertnätverk för service till studenter med läs- och skrivnedsättning.
Läs mer om våra expertnätverk

Vad räcker pengarna till?
  • Runt 50 kronor kan räcka till att utbilda en lärare under en månad i att stötta barn med funktionsnedsättning.
  • 1 500 kronor kan räcka till en termins skolgång för ett barn med synnedsättning
    (Källa: sverigesradio.se)
Årets tema ”Alla har rätt att funka olika”

Temat fokuserar på den 1 miljard människor världen över som lever med en funktionsnedsättning. Omkring 4 av 5 av dessa bor i låg- och medelinkomstländer där fattigdom, undernäring, vitaminbrist, sjukdom och skador är vanliga orsaker. Många lever också fattigt som en konsekvens av funktionsnedsättning och saknar möjlighet att försörja sig. Med sämre tillgång till vård, stöd och utbildning är det svårt att skapa sig en framtid. Att gå i skolan är avgörande för att komma ur fattigdom och utsatthet men forskning visar att personer med funktionsnedsättning har mycket sämre tillgång till utbildning. Enligt uppskattningar går så många som 9 av 10 barn med funktionsnedsättning inte i skolan.
Läs mer om temat ”Alla har rätt att funka olika” på sverigesradio.se (nytt fönster)

URs utbildningsmaterial kring 2018 års tema för Musikhjälpen (nytt fönster)
(Källa: sverigesradio.se)

Om Musikhjälpen
Musikhjälpen är ett insamlingsevent som lyfter en undanskymd mänsklig katastrof. Tre programledare bor i en glasbur för att sända radio och tv dygnet runt i sammanlagt 144 timmar. Under tiden får de besök av artister och personer som engagerar sig i kampen. Insamlingen bygger bland annat på publikens låtönskningar som också utgör all musik som spelas i programmet. Förra året samlade Musikhjälpen in över 74 miljoner kronor till kampen mot barnsexhandel.
(Källa: sverigesradio.se)

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio