Svensk biblioteksförening ger varje år en julgåva om 10 000 kronor till ett ändamål/organisation.  I år har vi valt att skänka de pengarna till Rädda Barnen, mot bakgrund av att barnkonventionen blir svensk lag den första januari 2020.

– Vi är så otroligt tacksamma och glada att ni på Svensk biblioteksförening stödjer Rädda Barnen denna jul. Med er donation är ni med och hjälper de barn som har det allra tuffast runt om i världen. Vi finns på plats i Sverige och 119 andra länder och kämpar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Det går att förändra barns liv – om vi hjälps åt. God Jul och Gott nytt år från oss på Rädda Barnen.

Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 2020.