Svensk biblioteksförenings utmärkelse Årets mobila bibliotek går till Kungsbacka kommun.

Juryns motivering:
”Årets vinnare är ett tydligt exempel på vad kontinuitet betyder i utvecklingen av en framgångsrik mobil biblioteksverksamhet. Med stort tålamod, genomtänkta lösningar, långsiktiga och tydliga prioriteringar samt hög ambitionsnivå har verksamheten över decennier ständigt utvecklats. Denna långsiktighet har givit den mobila verksamheten möjlighet att utveckla sina samarbeten med andra aktörer och bygga upp en hög kompetens inom personalen. Därigenom har verksamheten kunnat ta en allt större plats i samhället, både som en väsentlig del av bibliotekssystemet i kommunen och som viktig samhällsinstitution. För att en mobil verksamhet över tid skall fortsätta vara relevant för många krävs en medveten utveckling av arbetet mot olika specifika målgrupper men även den för mobil verksamhet så grundläggande flexibiliteten för att fortsatt finna nya målgrupper, vägar och lösningar. Allt detta har årets pristagare! Därför har juryn beslutat att tilldela utmärkelsen Årets mobila bibliotek 2018 till Kungsbackas mobila bibliotek.”

Susan Pour är bibliotekschef i Kungsbacka:

Gratulerar till utmärkelsen! Vad betyder detta för er verksamhet?
– Tack, det är verkligen roligt! Det här priset blir som ett bevis på att vi har gjort rätt saker. Alla som bor i Kungsbacka har rätt att nås av bibliotekstjänster, och ur tillgänglighetssynpunkt är vår mobila enhet ett komplement till den övriga verksamheten. Fler politiker borde förstå detta och satsa mer på mobil verksamhet.

I motiveringen skriver juryn mycket om vikten av kontinuitet. Hur har utvecklingen av er verksamhet sett ut?
– Vi har besökt landsbygden runt Kungsbacka med bokbussverksamhet i 40 år, så det är ju väl etablerat här. Under de senaste åren har vi kunnat utveckla och komplettera verksamheten med en mindre bokbil för mer riktad verksamhet där vi söker upp bland annat äldre personer och små barn, som tillhör de grupper som har svårast att ta sig till bibliotek. Vi gör också hembesök med bokleveranser och bedriver popup-verksamhet, till exempel på folkrace och julmarknader där vi kan överraska med full biblioteksservice. Tidigare har allt detta varit olika verksamheter som löpt parallellt med varandra med ett par medarbetare på varje, men nu har vi samordnat till en mobil enhet med 12 medarbetare så att vi till exempel kan täcka upp vid sjukdom och bättre säkra upp verksamheten för våra invånare. Det gör också att vi kan anpassa oss efter hur samhället förändras och ställa om efter hur det ser ut just nu. Nu satsar vi till exempel extra i ett område där det bor många nyanlända, och tar då med oss personal som arbetar med integration.

Jury:
Anders Gistorp, juryns ordförande, Falkenberg
Lise-Lott Nilsson, Folkbiblioteken i Lund
Birgitta Ingebrand, representant för föregående års vinnare, Mobibblan i Sundsvall
Olof Berge Kleber, Biblioteken i Borås
Helena Kettner Rudberg, Svensk biblioteksförenings styrelse

Om Årets mobila bibliotek

Priset instiftades som Årets bokbuss i samband med att bokbussverksamheten i Sverige fyllde 50 år 1998. 2017 bytte priset namn till Årets mobila bibliotek för att omfatta även andra fordon och de mobila verksamheter som har ett bredare utbud. Priset delas ut till ett mobilt bibliotek som på ett nyskapande sätt utvecklar verksamheten, samspelar med utvecklingen i samhället, har en väl förankrad verksamhet i kommunen/regionen och är inspiratör för kollegor. Vinnaren får ett diplom och överta ett vandringspris som är en trämodell av den första svenska bokbussen.

Prisceremonin hålls i Galleri Celsing på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm torsdag 18 oktober från kl 14.00. Alla är välkomna!