Nu är nomineringarna till föreningens utmärkelse för bästa uppsats, Collijn-priset, klara. Årets kandidater kommer från universiteten i Umeå, Uppsala och Lund.

Collijn-priset instiftades för att hedra Isak Collijn, riksbibliotekarie och initiativtagare till grundandet av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921. Priset utdelas årligen till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Prissumman är på 25 000 kronor. Uppsatserna skall vara av allmänt intresse för verksamheten vid landets forskningsbibliotek och/eller informationsförsörjningen till högre utbildning, forskning och utveckling. Vinnaren tillkännages under hösten.

Följande uppsatser har nominerats av respektive lärosäte:

Umeå universitet
Anny Fredriksson, ”Biblioteket som informationsresurs och samhällsinstitution i dystopiska tv-spel: En semiotisk och aktivitetsteoretisk analys av alternativa biblioteksrum”

Uppsala universitet
Olof Rodriguez-Åkerstedt, ’Hittar bättre artiklar nu’: En studie av biblioteksundervisning i en högskolekontext” (öppnas i nytt fönster)

Daniel Solling, ”Handskriftskatalogisering inpå livet: En undersökning av de kategorier som används vid stambokskatalogisering” (öppnas i nytt fönster)

Lunds universitet
Eric Ahl & Filip Astner, ”Lokala omförhandlanden av öppenhets- respektive utvärderingstrenden i vetenskaplig publicering: En lingvistisk forskargrupps navigering i ett föränderligt landskap” (öppnas i nytt fönster)

Magnus Annemark, ”Open Access och Big Business: Hur Open Access blev en del av de stora förlagen” (öppnas i nytt fönster)

Fanny Sundman och Nina Pascoal Sardinha Einarsson, ”Fulsidor och upptrampade vägar: Normer och praktiker kring åtkomst och spridning av digitalt vetenskapligt material bland forskare” (öppnas i nytt fönster)

Vem som vinner kommer att avgöras av juryn, som i år består av:
Anders Söderbäck, Stockholms universitetsbibliotek
Helen Hed, Umeå universitetsbibliotek
Gunnar Sahlin, f.d. riksbibliotekarie
Lena Landgren, Språk- och litteraturcentrums bibliotek, Lunds universitet

Bilden föreställer Gunnar Sahlin, juryn, och 2017 års mottagare av Collijn-priser Hayri Dündar.
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin