Föreningens ordförande Johanna Hansson om gårdagens styrelsemöte.

Styrelsen har haft höstens sista möte. På dagordningen stod bland annat frågor kring pandemins påverkan på biblioteken, och vilka strategiska satsningar och ställningstaganden som behövs framåt. Det kommer, oberoende av pandemin, att bli mycket kärvt ekonomiskt i många kommuner framöver. Och ganska snart drar valrörelsen igång. Pandemin har tydliggjort en del av bibliotekens betydelse, både utifrån allt det som faktiskt har gjorts, men också i synliggjorda konsekvenser för människor som inte har tillgång till sina bibliotek på samma sätt som tidigare. Det behöver lyftas på alla nivåer inför valet 2022.

Styrelsen kommer under början av nästa år via regionföreningarna/-avdelningarna att bjuda in till dialog kring olika driftsformer av bibliotek. Bakgrunden är förstås den rapport som presenterades i höstas om bibliotek på entreprenad. Mer information kommer efter helgerna.

På mötet fick vi en redovisning av all verksamhet som har genomförts i föreningens regi under 2020. Även om i princip inget har blivit som det var tänkt, har faktiskt så gott som allt kunnat genomföras i någon form. Med kreativitet och digitala redskap kommer man en bra bit, trots allt.

Jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år, vi ses 2021!

Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening