Årets skolbibliotek 2020 tilldelas Hvitfeldtska gymnasiets bibliotek i Göteborg, meddelar Nationella Skolbiblioteksgruppen och Svensk biblioteksförening.

Motivering:

Årets skolbibliotek 2020 utmärks av en medveten kvalitetskultur med elevernas kunskapsutveckling i centrum. Samarbetet mellan biblioteket och lärarna är tätt och väl förankrat i aktuella kursmoment. De utbildade bibliotekariernas kompetens används strategiskt och kopplingen till skolledningen är stark.

Det väletablerade och hållbara samarbetet var en nyckel till att skolbibliotekets verksamhet på ett framgångsrikt sätt kunnat flytta över till, och utvecklas ytterligare genom, digitala kanaler under det Coronapräglade 2020.

Skolbibliotekets film

Här kan du titta på Hvitfeldtska gymnasiets biblioteks film.

Prisutdelning

Årets skolbibliotek 2020 kommer att delas ut på Svensk biblioteksförenings seminarium Skolbibliotekarien – elevens guide i bokskogen den 24 september. Seminariet sänds kl. 11.30-12.00 på Bildningshubben (ny flik). Vinnarna kommer där att få berätta om sitt arbete kring läsning.

Hedersomnämnanden 2020

Årets hedersomnämnanden går till:

Vallastadens skolas bibliotek, Linköping

Åbyskolans bibliotek, Ljungby

Nationella Skolbiblioteksgruppen

Här kan du läsa mer om priset och om Nationella Skolbiblioteksgruppen (öppnas i ny flik)

Fotograf: Agnes Karlsson. Logga är från skolans hemsida.