Utmärkelsen Årets skolbibliotek 2021 tilldelas Vallastadens skola, Linköpings kommun.

Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG), som är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas.

Hedersomnämnanden går också till Sandsbro skola, Växjö, och Lindeskolan, Lindesberg.

Juryns motivering:
Verksamheten vid Vallastadens fokusbibliotek visar hur viktigt det är med en medveten och långsiktig satsning på skolbibliotek från skolhuvudmannens sida. Vallastadens skola har elever i såväl grundskolan som grundsärskolan vilket ställer krav på en flexibel och anpassad skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotekarier och pedagogisk personal samarbetar kring ett brett spektrum av olika läsfrämjande insatser, som också ger dokumenterat goda resultat. Juryn vill särskilt lyfta fram det samarbete som etablerats mellan skolbiblioteket och fritidshemmet. Pandemirestriktionerna har inneburit krav på omställningar och personalen på Vallastadens fokusbibliotek har på ett kreativt sätt hittat vägar för fortsatt verksamhet även under 2021.

Jury:
Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund
Lena Linnerborg, Sveriges Skolledarförbund
Elisabeth Ljungdahl, Lärarförbundet
Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening
Mikael Nanfeldt, DIK

Priset delas ut av utbildningsminister Anna Ekström under Bokmässan
Datum och tid: Fredag den 24 september kl. 11-11.30, Studio B
Plats: Följ seminariet och prisutdelningen via bokmassan.se