Under fredagen på Bokmässan 2023 delade Nationella Skolbiblioteksgruppen, NSG, ut pris till Årets skolbibliotek: Brinellgymnasiet i Nässjö.

På plats på Lärarscenen var Ingela Korsell, författare och ledamot av Kulturrådets läsråd, Linnea Tell, Nationella Skolbibliotekgruppen, Maria Idebrant, skolbibliotekarie Brinellgymnasiet och Padme Chavez, elevrepresentant från Brinellgymnasiet.

Seminariet började med att Tell berättade om regeringens budgetproposition för 2024 där de skriver att de ska göras en storsatsning på bemannade skolbibliotek, hon frågade vad Korsell trodde att det här kommer att betyda för skolorna i Sverige.

– Det betyder mycket för skolorna i Sverige och vi måste få fira ordentlig men inte slå oss till ro utan nu gäller det att att vi fullföljer det här så att det verkligen blir någonting av det, att det får rätt effekt, sa Korsell.

Hon menar att bibliotekarierna är den viktigaste komponenten i ett skolbibliotek och att det är viktigt att skolbibliotekarien får vara en del i skolan men att det ofta finns ett glapp.

– Nu är viktigt att utbilda folk och få de att förstå vikten av en skolbibliotekarie för att bygga ett långsiktigt starkt skolbibliotek, sa Korsell.

Hon fortsatte att berätta om all forskning som finns och som betonar vikten av ett bemannat bibliotek för elevernas läsförmåga och läsförståelse.

– Att satsa på bemannade skolbibliotek är ett sätt att bekämpa segregation och alla klyftor vi ser idag. Den här lässatsningen är viktigt, sa Korsell.

Seminariet fortsatte med att Idebrant berättade om hur de jobbar på Brinellgymnasiet.

– Vi har förutom två skolbibliotekarier även en biblioteksassistent som jobbar med bibliotekarierna. Vi har länge jobbat systematiskt och sitter med lärarna för att lyssna in och höra var det är vi behövs. Vi samverkar nära lärarna och skolan, sa Idebrant.

Chavez berättade att det bästa med Brinellgymnasiet är personalen som möter eleverna.

– Det märks att personalen bryr sig och att de hör oss. De är duktiga på att försöka hitta lösningar på de problem som uppkommer och försöker omvandla det vi upplever tråkigt till något roligt, det är något jag uppskattar mycket, sa Chavez.

Sedan fortsatte Idebrant att berätta om skolans verksamhet och betonade viktgen av just bemannade skolbibliotek.

– Det som har gjort att vi kan möta eleverna är att vi har tillräckligt med bemanning vilket innebär att vi hinner göra vårt jobb, både ute bland eleverna men också sitta på möten för att jobba långsiktigt. Hade vi inte haft den bemanning vi har skulle vi inte ha hunnit med allt, avslutade Idebrant.

Blommor och diplom delades därefter ut innan Linnea Tell läste upp juryns motivering.

”Årets skolbibliotek 2023 utmärks av ett forskningsbaserat arbetssätt för både läs- och språkutveckling samt MIK. Skolbiblioteket är välintegrerat i skolan och har satsat särskilt på ett flerspråkigt medieutbud och på att vara en samarbetspartner i elevhälsans förebyggande arbete. Skolans fackutbildade bibliotekarier skapar i biblioteket en självklar mötesplats – inte bara mellan elev och litteratur utan mellan alla som verkar på skolan.”

Läs mer om NSG:s utmärkelse Årets skolbibliotek 2022 här, länk öppnas i nytt fönster!