Med start i januari och fram till valet kommer Arvika bibliotek att arbeta för ett stärkt valdeltagande bland kommunens utlandsfödda. Det är ett av projekten som i år tilldelats Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd.

Som vi berättade på medlemssidorna i Biblioteksbladets senaste nummer gick föreningens utvecklingsstöd i år till två projekt. Länsbibliotek Västerbotten får stöd för att bland annat utveckla och testa metoder för hur mobil teknik kan användas läsfrämjande. Projektet innehåller bland annat element av gamification, och man planerar en utveckling av funktioner inom Augmented Reality.

Det andra utvecklingsstödet går till Arvika biblioteks projekt HUVA, som handlar om att höja utlandsföddas valdeltagande i kommunen. Idén till projektet tar avstamp i en debattartikel i Dagens Nyheter från den 5 september, där forskarna Pieter Bevelander och Mikael Spång skriver att ett lågt valdeltagande bland utlandsfödda hotar demokratin. Avsikten med projektet är att skapa ett forum för samhällsinformation med inslag av utbildning för att höja den digitala kompetensen, stärka den språkliga förmågan och bidra till ökad kunskap om det svenska demokratiska systemet. Detta kommer att ske i moduler med ett antal block som deltagarna kan delta i i vilken ordning de vill under projektperioden januari–september 2018.

Bland aktiviteterna finns gemensam läsning av skönlitteratur och undervisning i källkritik. Målgruppen är utlandsfödda personer som blivit svenska medborgare de senaste 4 åren och som är bosatta i Arvika.

Vi har ställt några frågor om projektet till Ulla-Carin Stenberg, bibliotekarie i Arvika kommun och delaktig i projektet.

Vilket är ditt drömscenario när ni sammanfattar projektet i september?
– Att vi nöjt kan konstatera att vi har haft en projektperiod fullspäckad med intressanta aktiviteter, informationstillfällen och författarbesök. Vi har fångat upp vår målgrupp, deltagandet har varit högt och de lokala politikerna har engagerat sig för att vitalisera demokratin och för att förklara varför det är viktigt att rösta. De föreningar, politiska och andra, som presenterat sin verksamhet i projektet har fått flera nya medlemmar, och i lokalpolitiken kommer det att märkas ett ökat antal frågor i kommunfullmäktiges ”allmänhetens frågestund”. När rösterna räknas ihop efter valet kommer vi också att se ett ökat valdeltagande. Arvika bibliotek kommer att ha befäst sin position som arena för samhällsinformation, språk- och läsglädje, samt fria och obundna samtal om ämnen som berör.

Vilket intresse finns för projektet hos möjliga samarbetspartners i kommunen?
­– Vi har mött ett stort och välvilligt intresse från kommunen, till exempel från de tjänstemän som ska arbeta med valet, informationsavdelningen, integrationscentrum och SFI. Vi har även mötts av positiva reaktioner från politiker, och kommunfullmäktiges ordförande kommer att ingå i referensgruppen.

Finns det några färdiga punkter till de olika blocken du kan berätta om?
– Den första aktiviteten är inplanerad till den 18 januari då vi bjudit in författaren Torgny Karnstedt som ska prata kring språkets och skönlitteraturens betydelse för förmågan att förstå omvärlden, och hur arbetarlitteraturen skildrat det demokratiska samhällets utveckling. I det block som går under arbetsnamnet ”lokalsamhället” kommer representanter från de kommunala bolagen och förvaltningarna att prata om hur de gör verksamhet av våra skattemedel och hur den politiskt styrda verksamheten fungerar. Vi kommer bland annat i en workshopliknande aktivitet att träna på att skriva frågor som sedan ställs till politikerna.

Förarbetet är i skrivande stund i full gång, och en inbjudan kommer att gå ut i januari. Målgruppen ska nås genom flera olika kanaler, bland annat kommunens hemsida, sociala medier, dörrknackning och affischering på strategiska platser.

Mer information om Svensk biblioteksförenings stöd och stipendier

Delmi-rapporten ”Valdeltagande och representation” (pdf)

Bild från Arvika biblioteks språkcafé, vars deltagare utgör en del av projektets målgrupp.