I förra veckan beslutade flera kommuner att stänga sina bibliotek under några veckor. Bakgrunden är förstås de nya lokala allmänna råd som infördes i tre regioner och där invånarna ombeds att undvika att besöka bibliotek. Alldeles säkert kommer flera av biblioteken att fortsätta med viss service, till exempel utlämning av böcker och digitala tjänster. I andra kommuner (till exempel Stockholm och Västerås) har man pekat ut biblioteken som samhällsviktig verksamhet och fortsätter därför att hålla öppet.

Det finns ingen anledning att vara alarmistisk, vi är mitt uppe i en pandemi som måste hanteras. Men att bibliotek stänger är en stor sak.

Biblioteksföreningens vision för det svenska biblioteksväsendet utgår från övertygelsen att bibliotek är en kraft för förändring. Bibliotek ger människor med olika förutsättningar likvärdig tillgång till information, kultur och kunskap. I praktiken handlar det om att varje dag möta människor där de är och med det de just för stunden har behov av. Det görs på olika sätt, ibland digitalt, men väldigt ofta genom ett fysiskt besök på ett bibliotek.

Det finns ingen anledning att vara alarmistisk, vi är mitt uppe i en pandemi som måste hanteras. Men att bibliotek stänger är en stor sak.

Nu ställs stora krav på att alla, även besökare och medarbetare på bibliotek, noga följer de rekommendationer och, i vissa regioner, särskilda allmänna råd som gäller. Samtidigt pågår studier, jobbsökande och andra aktiviteter som håller samhället igång så gott det går. Behovet av aktuell och relevant information är stort i tider av oro.

När tillgången till bibliotek minskar, minskar också människors möjligheter att lära och utvecklas. Det är dåligt för hela samhället och riskerar slå tillbaka senare.

Det är viktigt att varje bibliotekshuvudman på allvar för in de perspektiven när man står i valet att stänga eller inte stänga sina bibliotek. Sannolikt är alternativet att hålla öppet, om än i begränsad omfattning mer hållbart. Avvägningarna görs bäst så nära verksamheten som möjligt. Därför är det viktigt att bibliotekschefer får stort handlingsutrymme att, utifrån övergripande principer, fatta beslut om hur biblioteket bäst kan vara öppet och tillgängligt även under pandemin.

Johanna Hansson
Ordförande Svensk biblioteksförening