Svensk biblioteksförenings årsmöte äger rum den 20 maj klockan 08.30–13.00. Även i år kommer årsmötet att hållas digitalt.

Vi har ställt några frågor till Jenny Lindberg, som är universitetslektor på Högskolan i Borås och sitter i föreningens styrelse, om årsmötet.

Varför är det viktigt att gå på årsmötet?
– I en medlemsförening är det ju avgörande för relevansen i verksamheten att medlemmarnas intressen verkligen kommer fram – att delta i årsmötet är ett konkret och kraftfullt sätt att utöva föreningsdemokrati. I tider när den fysiska mobiliteten är begränsad är det extra viktigt att ta den här chansen att komma samman så många som möjligt. Lite tristare i Zoom kanske, men minst lika viktigt! Och i år ska det ju bland annat väljas en ny ordförande.

Vad ser du mest fram emot?
– Utöver den tyngd som själva proceduren ger åt mötet – jag uppskattar den – så ser jag särskilt fram emot eventuella medlemsmotioner, gärna något nytänkande och lite utmanande! Det måste finnas utrymme för goda förslag och diskussion vid ett årsmöte.

Vad hoppas du på?
– Jag hoppas på stor uppslutning, god ton och att både gamla och nya röster ska höras! Årsmöten är ju generellt väldigt väl förberedda, men de kan aldrig regisseras i detalj. Det kan alltid komma överraskningar, vilket är friskt.

Något du själv vill tillägga?
– Efter mitt första år i föreningens styrelse är jag glad över de nya bekantskaper och lärdomar som följt med uppdraget – den erfarenheten bidrar förstås till mitt stora intresse för årsmötets synpunkter. Det gäller ju både det gångna året och de beslut som direkt påverkar biblioteksfältets framtid.

Anmälan

För att delta i årsmötet behöver du föranmäla dig.
Det är viktigt att du anmäler dig med den e-postadress som finns i föreningens medlemsregister. Om du är osäker på vilken e-postadress du lämnat till föreningen, kan du ange alternativ e-postadress i anmälningsformuläret.
Anmälan sker via denna länk senast 5 maj:

Till anmälan

Registrering i VoteIT

Årsmötet kommer att hållas i Zoom i kombination med mötesverktyget VoteIT. Votering sker i VoteIT, där även möteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga.

Den 10 maj kommer du som anmält dig till årsmötet att få ett mejl från VoteIT. Du måste registrera dig i VoteIT för att kunna delta i mötet. Länk till Zoom-mötet hittar du i VoteIT när du registrerat dig och loggat in.

OBS! Är du inte registrerad i VoteIT innan 19 maj kommer du inte in på mötet och kan därmed inte delta.

Mötet kommer att vara öppet från 07.30. Vi kommer att stänga möjligheten till inloggning till VoteIT 20 maj kl.08.15är du inte inloggad innan dess kan du inte delta. 

Bekanta dig med VoteIT

Föreningen erbjuder möjlighet att bekanta sig med verktyget VoteIT för dig som vill veta hur det fungerar. Delta i något av våra testmöten tillsammans med årsmötesspecialisten Johan Groth. Du kan välja mellan 17 maj kl 10.00 och 18 maj kl 18.00. Information om dessa möten skickas tillsammans med länken till VoteIT omkring den 10 maj.

Institutionell medlem som behöver rösta via fullmakt?
Kontakta oss på info@svbib.se i god tid före 5 maj.