Den 21 mars firas den internationella världspoesidagen. Det uppmärksammas bland annat genom en poesiutmaning, arrangerad av Sustainable Poetry – ett projekt som arbetar både läsfrämjande och för hållbar utveckling.

Vi har pratat om projektet med Maria Glawe, projektledare för Sustainable poetry och lärare på Söderlättsgymnasiet i Trelleborg, samt Sten Ivarsson, bibliotekarie på Söderlättsgymnasiet samt medlem i Svensk biblioteksförening.

Vilket är syftet med poesiutmaningen?
– Syftet med poesiutmaningen är att barn och unga ska få lära sig om FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och genom att skapa poesi göra sina röster hörda – för en hållbar framtid. Poesiutmaningen öppnar upp för språklig mångfald och multimodala uttryckssätt. Det är således möjligt att skapa poesi på flera olika sätt och på flera olika språk. Syftet med poesiutmaningen är också att stärka barns och ungas medskapande i den lokala demokratin och samhällsutvecklingen på hållbar väg. Därtill öppnar den upp för barn och unga att mötas över såväl ämnesgränser som skolgränser kring de här frågorna och samskapa framtiden på hållbar väg. I arbetet med poesiutmaningen uppmuntras lärare att samarbeta med skolbiblioteket i undervisningen och att nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa en mer varierad och berikande undervisning som kopplas ihop med omvärlden utanför skolan, säger Glawe.

Läsårets tema för poesiutmaningen är ”Ömsesidighet – lärande, hälsa och välbefinnande som drivkraft för hållbar samhällsutveckling”. Varför valde ni det temat?
– Vi valde tema utifrån gymnasieelevers önskemål. De har i olika sammanhang uttryckt en önskan om att få lära sig mer om hälsa och välbefinnande i skolan, dels att få kunskaper och konkreta tips på hur de kan hantera exempelvis motgångar, skolstress och psykisk ohälsa. Men de har också uttryckt en önskan om att få samtala och diskutera med ungdomar och dels att få ge röst – att klä sina tankar och känslor i ord. Temat går också hand i hand med skolans uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Projektet öppnar upp för att samtliga skolor ska ges perspektiv gällande demokrati, hälsa, lärande och hållbarhet, svarar Glawe.

Illustration av Nikki Schmidt, Big Brain Agency.

Varför har ni valt att lyfta just poesi?
– Poeten Mats Söderlund har sagt så här och det stämmer bra in på varför vi valt att lyfta just poesi: ”Poesin är en av de få uttrycksformer som är tillgänglig för alla och är i många fall en kraft som ger styrka till förändring”. Poesi öppnar fantastiska möjligheter för alla barn och unga, oavsett förutsättningar, att skapa kreativt, experimentera med språket och klä sina tankar och känslor i ord. Dessutom är poesi en textgenre som inte får så stort utrymme i skolan. Det vill vi ändra på. Det finns mycket i poesi som barn och unga kan relatera till, dessutom öppnar det upp för rika upplevelser och för det ”oväntade” i undervisningen, säger Glawe.

Under den internationella poesidagen arrangerar ni ”Pop up poetry”. Vad innebär det?
– Pop up poetry-konceptet är en digital kommunikationsaktivitet som syftar till att lyfta barns och ungas röster för en hållbar framtid och sprida poesiyra i samband med den internationella poesidagen. Den digitala aktiviteten innebär att det dyker upp poesi både här och där såväl lokalt som globalt. Vuxna engageras också i aktiviteten för att lyfta barns och ungas röster för en hållbar framtid. Bland annat presenteras de vinnande bidragen i poesiutmaningen genom Pop up poetry. Dikterna går sedan att läsa i årets poesiantologi. Det går att lyssna på diktuppläsningar på projektsidan och i projektets Facebook-grupp, svarar Glawe.

Sten Ivarsson, bibliotekarie på Söderlättsgymnasiet i Trelleborg, berättar hur skolbiblioteket arbetar med poesiutmaningen och årets tema. Biblioteket är en av medgrundarna till Sustainable Poetry och har arbetat nära projektet.

– Inför årets teman har vi försökt låta vårt arbete med ”Ömsesidighet – lärande, hälsa och välbefinnande” speglas i hela mediateksverksamheten, så vi har anordnat öppna gästföreläsningar, workshops och ”bok-attacker” samt naturligtvis även köpt in relevant och spännande litteratur inom ämnet, både för elever och skolpersonal. Att få vara delaktig i elevernas skapande är ju rent ut sagt skithäftigt. Men vi vill också hjälpa till att sprida deras texter och röster så vi har även ordnat lite grafiskt material som eleverna kan använda för spridning, till exempel affischmallar, bokmärken, etcetera. På Poesidagen kommer vi naturligtvis att finnas på plats och interagera med besökarna, förmodligen med lite spännande digitala verktyg där användare kan leka med ord och bilder, säger Ivarsson.