Idag, 19 januari, överlämnar Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel sina förslag för att stärka skolbiblioteken till utbildningsminister Anna Ekström.

– Delbetänkande är byggt på gediget utredningsarbete där många olika röster från skolvärlden har fått komma till tals, inte minst skolbibliotekarier. Nu behövs det politisk verkstad, så att de beslut som krävs bland annat för en förändrad skollag också blir verklighet, säger Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening.

Regeringens särskilda utredare Gustav Fridolin har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Här kan du läsa hela betänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3 (nytt fönster).