I december startar Knallebiblioteken – ett nytt delregionalt bibliotekskluster som består av åtta kommuner i Boråsregionen. För besökarna innebär det inte minst ett nytt, gemensamt lånekort och slopade förseningsavgifter. För biblioteken innebär det bland annat delade medieutbud och nya möjligheter.

Knallebiblioteken består av kommunerna som ingår i Boråsregionens kommunalförbund, det vill säga Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Samverkansprojektet påminner om liknande projekt som finns runtom i landet, såsom Dalabiblioteken, Götabiblioteken, SNOKA, HelGe, Familjen Helsingborg, Bibliotek Mellansjö, med flera. Vi har pratat med Olof Berge-Kleber, bibliotekschef för Biblioteken i Borås och medlem i Svensk biblioteksförening.

Hur känns det nu när satsningen snart ska dra i gång?
– Nervöst… men naturligtvis också väldigt spännande, vi är många som har jobbat i ett antal år för att få till det här och nu blir det äntligen allvar. Jag skulle särskilt vilja lyfta fram bibliotekscheferna i de andra sju kommunerna som är fantastiska att jobba tillsammans med och även vår projektledare Maria Nordin, utan henne skulle vi inte ha rott det här i land, säger Berge-Kleber.

Samverkan mellan biblioteken handlar främst om delad katalog, webb och medieutbud. Redan idag är Borås ett transportnav genom de regionala transporter som finns mellan biblioteken och när det blev klart att samtliga inblandade kommuner skulle bli tvungna att byta bibliotekssystem så blev det naturligt att börja diskutera samverkan, berättar han.

Vilket är syftet med samverkansprojektet?
– Att underlätta för invånarna i de olika kommunerna. Låt säga att du bor i Marks kommun, men jobbar i Borås eller att du som barn har föräldrar som bor i två olika kommuner och du själv kanske går i skolan i en tredje kommun, då kommer det här att underlätta väldigt mycket eftersom du kan låna på ett ställe och lämna på ett annat. ”Mer för fler” är den paroll som vi använder. Medieutbudet blir gigantiskt mycket större för användarna i de olika kommunerna, man kan tänka att Borås redan har ett stort utbud, men även för boråsarna mer än fördubblas medieutbudet. Sedan ser vi att vi på sikt har möjlighet att fördjupa samverkan, det kan handla om programverksamhet och om gemensamma upphandlingar för att ta ett par exempel. Vi vet att andra bibliotekskluster exempelvis tittar på att samordna sina biblioteksplaner och vi diskuterar redan medieförsörjning i vår styrgrupp, liksom att vi kan se att vi har medarbetare i de olika kommunerna som har expertis som vi alla kan ta del av, svarar Berge-Kleber.

I samband med satsningen på Knallebiblioteken tas även förseningsavgifterna bort. Det sker bland annat som ett sätt att sänka trösklarna för att använda biblioteken, och är även en barnsatsning eftersom ersättningsavgifterna också tas bort för barn upp till 17 år.

– Vi har tittat mycket på utredningen som Region Örebro gjorde ”Prövning och analys av barnets bästa när det gäller tillgång till ett eget bibliotekskort” av Monica Gustafsson-Wallin. Men det är också ett sätt att hantera att vi har haft väldigt olika nivåer på våra avgifter tidigare. I Borås har vi haft höga förseningsavgifter men å andra sidan också höga utgifter för sms-utskick för att påminna om att det är dags att lämna tillbaka. Sedan kommer vi att utvärdera effekterna och personligen har jag ingen oro kring att det skulle ge en sämre återlämningsbenägenhet, något som jag annars brukar få frågor kring, säger Berge-Kleber.

Att biblioteken börjar att samarbeta mer över kommungränserna när transportlösningar och tekniska lösningar finns är naturligt, menar Berge-Kleber.

– Det gör att vi kan utveckla fler tjänster tillsammans och på ett ännu bättre sätt tillgodose våra användares behov, samtidigt som vi kan göra det på ett resurseffektivt sätt. ”Tillsammans blir vi starkare” kan låta som en klyscha, men det är ofta sant. Jag tror vi kommer att få se att de samarbeten som nu dyker upp överallt runt om i landet fördjupas och att det blir fler områden än katalogen som det börjar att samverkas kring. Regioner och delregioner tror jag är viktiga för att stötta en sådan utveckling, säger Berge-Kleber.