Axiell Media har vunnit innehållsupphandlingen till tjänsten och kommer fortsätta att utveckla katalogen till Bibblix, i samverkan med den ideella föreningen Sambruk. Detta skriver Axiell i ett pressmeddelande idag.

Sambruk har 2020 tagit över ansvaret för förvaltning och utveckling av Bibblix och erbjuder tillsammans med Axiell Media en fast prismodell för boklånen, beroende på kommunstorlek. Kontraktet har en löptid på sammanlagt fyra år, två år med möjlighet till förlängning ytterligare två år, när tjänsten nu blir nationell och rullas ut till kommunerna under året.

Appen Bibblix är skapad av Stockholms Stadsbibliotek och Malmö Stadsbibliotek och används även i Katrineholms och Norrtälje kommun. Bibblix är en del i det läsfrämjande arbetet och idén är att barn 6–12 år själva ska hitta sin läsning och upptäcka sin läslust. I Bibblix kan barn hitta läsinspiration och låna tusentals digitala böcker att läsa direkt i sin surfplatta eller smartphone. Appen är utvecklad med barns behov och önskemål i fokus.

I upphandlingen kravställdes en högkvalitativ tjänsteleverans och funktionalitet samt hög förutsägbarhet kring kostnader. Enligt tilldelningsbeslutet svarar Axiell Media väl mot kraven och upphandlaren kommenterar bland annat att ”Anbudet redovisar tydliga exempel på kunskap och förståelse för bibliotekens behov och sätt att arbeta. Det är också tydligt beskrivet hur man avser stötta och utveckla det digitala biblioteket och på så sätt bidra till hela Bibblix grundidé, att locka barn till läsning genom ett så brett och kvalitativt utbud som möjligt”.

– Möjligheten för alla kommuner att ansluta till Bibblix ger folkbiblioteken jämlika förutsättningar i att utveckla barns läsande. Att få bidra i detta demokratiarbete och att erbjuda en långsiktigt hållbar lösning, är vi oerhört stolta över. Axiell Media arbetar hårt för att ständigt förbättra våra tjänster och vårt tydliga mål är och har varit att göra det i nära samarbete med våra kunder. Att bli nationell leverantör till Bibblix känns som ett fint bevis på att vi är på rätt väg, säger Eva Houltzén, vd för Axiell Media.

– Att Axiell Media blir innehållsleverantör till Bibblix skapar goda förutsättningar för en positiv utveckling av tjänsten när vi nu sprider den till hela Sverige. Intresset är stort och vi kan nu på allvar påbörja arbetet med att ansluta nya kommuner, säger verksamhetsledaren Mats Löfberg på Sambruk.

Foto: Patricia Prudente, Unsplash