I mitten av februari enades EU-parlamentet, EU-kommissionen och medlemsländerna om det så kallade upphovsrättsdirektivet för den digitala marknaden. Jättar som Google och Facebook ska få dela med sig av sina intäkter till upphovsrättsinnehavarna. Vissa kallar det balans, andra menar att det kommer att innebära det fria internets död. Katarina Wiberg, utredare Svensk biblioteksförening, medverkar i samtalet om upphovsrättsdirektivet.
Samtalet var i Dagens Juridiks regi.