Under den litauiska biblioteksveckan 23-29 april hölls en baltisk-nordisk bibliotekskonferens i Birstonas, Litauen. Konferensen innehöll drygt 35 programpunkter på teman som läsfrämjande, medie- och informationskunnighet, integration, samt andra aktuella frågeställningar i bibliotekssektorn.

Lo Claesson, bibliotekschef i Vaggeryd, föreläste om böcker som ett verktyg för integration och Anette Mjöberg, bibliotekschef i Hässleholm, talade om bibliotekens arbete med nyanlända flyktingar. Utöver konferensprogrammet anordnades även ett rundabordssamtal med biblioteksföreningarna i Norden och Baltikum där Torbjörn Nilsson, 2:e vice ordförande samt Björn Orring, kommunikatör från Svensk biblioteksförening deltog.