Digitalisering väcker känslor och påverkar det mänskliga mötet. Det vet personalen vid svenska bibliotek, som nu ger sin bild av denna komplexa process i den nya boken ”Bankdosor, skam och sms-poesi” som är ett resultat av en forskarcirkel inom Kungliga bibliotekets projekt Digitalt först med användaren i fokus.

En berusad man söker hjälp med sin bankdosa. En ung pappa litar inte längre på media. En kvinna undrar om Google är farligt. En bibliotekarie skäms över ett obesvarat mejl.

Det är några av de historier som finns med i boken ”Bankdosor, skam och sms-poesi”. Här belyser bibliotekspersonal från hela landet digitaliseringen utifrån sina yrkesroller. I nio essäer får vi följa deras komplexa arbete som inbegriper både känslor och värderingar. Dessutom bidrar tre forskare vid Södertörns högskola med sina perspektiv på detta samhällsfenomen. Boken fördjupar sig i frågor som:

  • Vad betyder egentligen ”digitalisering” och vad gör den med oss människor? Vilken roll spelar jag som medarbetare och chef vid ett bibliotek?
  • Hur kan vi förstå digitalisering utifrån etiska, medieteoretiska och kunskapsteoretiska perspektiv?
  • Hur kommer känslor som skam och rädsla in? Hur förhåller vi oss till företeelser som utanförskap, top-down-styrning, avprofessionalisering och avhumanisering?

Boken vänder sig till alla med intresse för bibliotek, demokrati och digitalisering. Arbetet i forskarcirkeln gick ut på att reflektera över egna erfarenheter av digitalisering inom biblioteksvärlden. Cirkeln genomfördes i samarbete med Regionbibliotek Stockholm och Södertörns högskola.