Sedan november kan besökare på Stadsbiblioteket i Örebro som är mellan 13 och 18 år låna utan insyn från föräldrarna. Alla medborgares lån på biblioteket är belagda med sekretess och nu tillämpas bibliotekssekretessen fullt ut redan vid 13 år.

Från 13 års ålder kan nu bibliotekets låntagare själva bestämma vilka kontaktuppgifter de vill använda, vilket gör att de kan styra att påminnelser och meddelanden om reservationer kommer till egen e-post eller som sms till eget nummer. Biblioteken lämnar heller inte ut uppgifter om lån till föräldrarna, utan lånen omfattas av sekretess, precis som för vuxnas lån.

– Det handlar dels om att de barn som kommer till oss och lånar känner sig trygga med att vi inte berättar vad det är de faktiskt lånar, men sedan handlar det om, rent praktiskt, för personalen hur de ska bemöta de som lånar. Nu har vi en tydlig rutin, kommer det en förälder som vill ha ut vilka böcker barnet har lånat kan vi säga nej, säger Lars Hilmersson som är verksamhetschef för Örebro bibliotek.

Örebro bibliotek har sedan flera år tillbaka arbetat med barnrätt och har haft samarbete med regionbiblioteket och kommunerna. De har nu fattat det här beslutet utifrån FN:s barnkonvention, som säger att barn har rätt till information och rätt till ett privatliv.

– Barn har rätt till sekretess. Inom vården, som är mer komplicerad har man lyckats så varför kan inte vi på biblioteket skydda barnen på samma sätt? Vi kom fram till att 13 år är en rimlig ålder för att förstå och ta eget ansvar, alltså att skaffa ett lånekort, förstå vad reglerna innebär och använda sina egna användaruppgifter med mera och därmed kan vi på biblioteket ta vara på sekretessen, säger Hilmersson.

Han säger att det händer någon gång ibland att det är en förälder som vill få ut uppgifter på vilka böcker barnet lånar eller att barnet inte ska få ha ett eget lånekort, därför har man även tagit bort avgiften för lån för barnen. Det här för att det ska bli lättare för unga att låna fritt.

– De ska kunna låna böcker utan att be om pengar från en förälder. Barnet ska ha rätt till sina egna lån, säger Hilmersson.

Det har varit ett stort intresse, dels har lokala medier uppmärksammat det här men också att flera bibliotek runtom i landet har frågat om det här.

– Hittills har vi fått glada tillrop, inga föräldrar har reagerat men barnen är positiva, säger Hilmersson.

Foto: Jessica Larsson.