Som vi först tillkännagav på föreningens sidor i Biblioteksbladet nr 7 går Bengt Hjelmqvists pris i år till Madelein Enström, Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå.

Madelein har arbetat på Sveriges depåbibliotek och lånecentral i ungefär 15 år, och dessförinnan på flera olika folkbibliotek runtom i Sverige. Under en tid på 1990-talet arbetade Madelein som biståndsarbetare inom bok- och biblioteksväsendet i Zimbabwe. 

Juryns motivering:
”En enig jury har utsett Madelein Enström till 2017 års mottagare av Bengt Hjelmqvists pris.
Madelein har gjort en unik insats till gagn för hela landet. Hon har haft folkbildningsperspektivet för sina ögon under hela sin gärning. Hon har verkat för att underlätta för biblioteken att ge en effektiv och jämlik litteratur- och informationsförsörjning till låntagare. Saklig, kunnig och med en stor portion analytisk förmåga söker hon lösningar på såväl stora som små problem. Hennes engagemang för informations- och yttrandefrihetsfrågor präglas av hennes djupa känsla för demokrati och humanism.”

Gratulerar! Hur upplever du att vara årets Bengt Hjelmqvist-pristagare?
– Det är väldigt hedersamt! Jag blev otroligt överraskad, men så småningom sjönk det in och jag blev naturligtvis mycket glad. Svensk biblioteksförenings priser är ju de finaste priserna man kan få inom biblioteksvärlden. Biblioteken tas för givna, men bibliotekens medarbetare är en slags doldisar. Därför tycker jag att det här också är ett pris till alla kollegor runtom i landet som jag haft kontakt och samarbeten med genom åren och på min egen arbetsplats inte minst.

Vad har varit viktigast för dig i ditt arbete?
– Att få arbeta gränsöverskridande och i dialog. En av mina starkare sidor är att ställa frågor. Alla frågor har nu inga givna svar, med en dialogpedagogik hjälps vi åt att analysera och formulera nya frågor. Det är angeläget att vi granskar oss själva i relation till omvärld och uppdrag och blir medvetna om bibliotekens samhälleliga roller. Jag har också fått vara med om spännande förändringar, datorisering och internet har verkligen utvecklat bibliotekens tjänster och fortsätter göra så.

Nu är du pensionär – vad ska du göra?
– Det var tänkt så ja, men nu har jag fått ett tre månaders uppdrag på Umeå stadsbibliotek. Det ska bli roligt, för det innebär att jag kommer att få mer daglig kontakt med biblioteksvardagen och biblioteksbesökare igen. När jag blir ledig på heltid så kommer jag att fortsätta med mitt samhällsengagemang, det finns många uppgifter för en människa i vår värld.

Jury för Bengt Hjelmqvists pris:
Lo Claesson, juryns ordförande, bibliotekschef Vaggeryds kommun
Kristina Andersson, bibliotekarie
Peter Alsbjer, Regionbibliotekarie Region Örebro län
Anette Mjöberg, bibliotekschef Hässleholms kommun
Alireza Afshari, bibliotekschef Stockholms stad

Priset instiftades 1964 och utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet, döpt efter biblioteksideologen och humanisten Bengt Hjelmqvist. Priset består av diplom och ett stipendium på 25 000 kronor.

Prisceremonin hålls i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek torsdag 16 november klockan 17–18, och är öppen för alla.

Foto: Bertine Pol Sundström