Som medlem hos Svensk biblioteksförening kan du gå med i en rad olika expertnätverk. Ett av dessa nätverk är Expertnätverket för biblioterapeutiska arbetssätt. Vi har pratat om nätverket med Helena Broms, biblioteksutvecklare hos Region Jämtland Härjedalen och kontaktperson för nätverket.

Vad är biblioterapi?
– ”Att använda berättelser kreativt för att nå insikter om sig själv och andra”. Förklaring: ”att använda berättelser”; det kan till exempel vara eget skrivande, en tv-serie, låttext eller en högläst novell. Reflektera ”kreativt”; det kan vara till exempel den enskilda mer medvetna läsningen/skrivandet, fördjupat boksamtal med en eller flera eller gestaltat på olika sätt ”för att nå insikter” eller i varje fall få utvecklande idéer, någon riktning eller kanske uppleva stimulans.

Vilken är den viktigaste frågan ni arbetar med just nu?
– Återstart av till exempel bokcirkel verksamhet/samtalsgrupper på våra bibliotek och andra lokaler efter pandemin. Att entusiasmera oss som redan gått biblioterapeutisk utbildning att komma igång igen. Dela exempel med varandra, både lyckade och mindre lyckade.

Vad innebär det att vara med i expertnätverket?
– Att dela exempel på det du gjort, gör och planerar kring det biblioterapeutiska arbetssättet.

Varför är det relevant att ha ett expertnätverk för just arbetet med biblioterapi?
– Vi som redan gått utbildning i Sverige (eller motsvarande) får möjlighet att dela och inspirera varandra till mer biblioterapeutiska arbeten. Fördjupa våra kunskaper med hjälp av interna och externa föreläsningar. Vi behöver hjälpas åt att ”kvalitetssäkra” det biblioterapeutiska arbete som görs.

Varför gick du med i nätverket?
– Jag tror på berättelsens kraft, att med hjälp av olika typer av berättelser komma nära din egen och att använda andras som projektionsyta för samtal/reflektion. Berättelser, i dess olika former, kan vara livsavgörande!