Är biblioteken redo att vara en del av en lokal eller nationell beredskapsplan? Frågan diskuteras under programpunkten ”Redo? Alltid redo!” på Biblioteksdagarna 2023 i Linköping. Vi har pratat med Eleonor Grenholm, handläggare på Kungliga biblioteket, framtagare av Verktygslåda för bibliotekens beredskap och medverkande i programpunkten.

Hur känns det att medverka på Biblioteksdagarna?
– Nätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret började arbeta med verktygslådan i samband med förra årets biblioteksdagar i Stockholm, där vi bjöd in till en workshop för att identifiera allmänhetens informationsbehov vid kris och höjd beredskap. Det känns fint att ett år senare kunna knyta ihop säcken och leverera ett resultat i form av en verktygslåda till bibliotek som vill ta sig an arbetet med att identifiera sin roll i totalförsvaret, säger Grenholm.

Varför har ni valt att skapa en verktygslåda för bibliotekens beredskapsarbete?
– Nätverket Bibliotekens roll i totalförsvaret hade träffats under ett par år och på mötena hade det delats många fina exempel på verksamheter och resurser att använda sig av. Med anledning av det ville vi skapa ett material som sammanfattar och konkretiserar vad bibliotekens roll i totalförsvaret faktiskt kan bestå i, som fler kan ta del av, svarar Grenholm.

Vad har varit svårast under arbetet med verktygslådan?
– Eftersom vi har pratat med så många biblioteksmedarbetare runt om i landet har det varit en utmaning att sammanfatta och tydliggöra materialet så att verktygslådan blir lätt att ta sig an! Det är också viktigt att förmedla att detta inte är något som ett enskilt bibliotek kan göra själv. Beredskapsplaneringen görs lokalt. Det innebär att planeringen behöver göras tillsammans med kris- eller säkerhetsorganisationen inom kommunen, regionen eller myndigheten. Det är först när bibliotekens roll slagits fast inom den egna organisationens krisberedskap som resurser, kompetens och informationsflöden till biblioteken är säkrade vid kris, förhöjd beredskap och krig, hävdar Grenholm.

Hur anser du att biblioteken kan arbeta med att stärka både sin egen och invånarnas beredskap? Finns det några åtgärder som bör prioriteras?
– Först och främst är det viktigt att komma ihåg att bibliotek i kristid inte ska göra något annat än det biblioteken gör i normala fall. Möjligtvis behöver vi prioritera och troligtvis förändras förutsättningarna för att bedriva verksamheten i grunden. Beredskap handlar om att skapa förutsättningar för att kunna fortsätta bedriva verksamhet trots att förutsättningarna förändras. Bibliotekens vana att möta sin målgrupps informationsbehov, att främja medie- och informationskunnighet och att vara en välkänd plats är viktiga komponenter att bygga sin roll i totalförsvaret på, säger Grenholm.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från programpunkten?
– En tydligare bild av vad bibliotekens roll i totalförsvaret kan bestå i, svarar Grenholm.

Till Verktygslådan