Nu kan alla institutionella medlemmar anmäla obegränsat med representanter till våra fantastiska expertnätverk, efter ett beslut av Svensk biblioteksförenings styrelse.

På årsmötet 2019 beslutade föreningens medlemmar att under en provperiod tillåta institutionella medlemmar att anmäla sina anställda till föreningens expertnätverk. Med hjälp av enkäter med expertnätverkens kontaktpersoner och institutionella medlemmar före och mot slutet av testperioden utvärderades effekterna av att tillåta institutionella medlemmar i expertnätverken. En stor majoritet var positiva till förändringen.

Föreningens styrelse beslutade på sitt februarimöte att permanenta möjligheten och dessutom helt släppa begränsningen för hur många anställda en institutionell medlem kan anmäla till expertnätverken. Även i fortsättningen är det den anställdes närmaste chef som gör anmälan via mejl. Läs mer här.

Frågor? Kontakta oss via mejl på info@svbib.se